Informatyka przemysłowa | Cieszyn

Opis specjalności

Informatyka przemysłowa to unikalna specjalność, której głównym celem jest wykształcenie inżynierów informatyków posiadających wiele umiejętności praktycznych z zakresu projektowania, eksploatacji, konserwacji i obsługi przemysłowych systemów informatycznych.

 

Kształcimy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy

 

Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu przemysłowych zastosowań informatycznych. Absolwenci proponowanej specjalności jako pracownicy związani z przemysłem bardzo dobrze odnajdą się na rynku pracy, ponieważ w ostatnich latach  znaczna część inwestycji w Polsce to  przede wszystkim rozwój parków maszynowych, oraz zwiększenie efektywności osób zatrudnionych.

 

Zadaniem absolwentów specjalności Informatyka przemysłowa będzie m.in. obsługa sprzętu produkcyjnego lub informatyczne wspomaganie procesów produkcyjnych dzięki realizacji symulacji przeprowadzanych zmian na liniach produkcyjnych.

 

Dlaczego warto wybrać studia - "Informatyka przemysłowa"?

 

1.  Najnowocześniejsze metody dydaktyczne

W ramach zajęć studenci będą realizowali projekty w oparciu o metodę learning by developing polegającą na uruchomieniu triady student-nauczyciel-pracodawca. Pracodawca zleca do rozwiązania studentowi realny problem (w tym wypadku związany z obszarem optymalizacji wybranego procesu), który przy pomocy nauczyciela przygotowuje, w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie do symulacji, rozwiązanie. Wygenerowane rozwiązania będą mogły być wdrożone w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie. Dzięki szerokiej współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami oraz stowarzyszeniami branżowymi, np. z Polską Izbą Motoryzacji istnieje możliwość pozyskania realnych problemów do projektów studenckich od regionalnych przedsiębiorstw reprezentujących różne branże przemysłu. Uwzględniono także najnowsze tendencje w kształceniu, kładąc nacisk na aktywne metody uczenia w oparciu o myślenie problemowe (problem based learning).

2. Wykładowcy - praktycy

Wsród wykładowców prowadzących zajęcia ze studentami znajdują się eksperci posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje zawodowe poszukiwane przez pracodawców.  

3. Wizyty studyjne 

W trakcie studiów studenci uczestniczą w cyklu wyjazdów do wiodących na rynku przedsiębiorstw. Dzięki temu mają okazję poznania struktury korporacyjnej, uczestniczyć w prezentacjach, wykładach i spotkaniach, a co najważniejsze, Uczelnia stwarza możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z praktyką. Wizyty studyjne w firmach to również okazja do nawiązania współpracy, która bardzo często przeradza się w praktyki, staże czy oferty stałej pracy.

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 

  •  programowanie sterowników przemysłowych,
  • przemysłowe systemy wizualizacji,
  • modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych w przemyśle, 
  • modelowanie procesów z wykorzystaniem UML i BPMN, 
  • sieci czasu rzeczywistego

 

Studia w ramach specjalności „informatyka przemysłowa” pozwolą poznać studentom współczesne technologie informatyczne oraz rozwiązania zaawansowanych systemów informatycznych, przeznaczonych do sterowania, monitorowania procesami oraz zarządzania produkcją, a także zdobyć dobrą orientację w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji tej klasy systemów.

 

Dodatkowo, specjalność ma przygotować pracowników wspomagających przemysł i procesy produkcyjne, związane z branżą przetwórstwa przemysłowego, która od kilkunastu lat zajmuje w regionie cieszyńskim jedno z najwyższych miejsc pod względem udziału procentowego w rynku i jest najliczniejszą kategorią pracodawców strategicznych.

 

Program kształcenia

 

Program kształcenia wyposaży studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania urządzeń oraz systemów informatyki i automatyki przemysłowej. W trakcie studiów studenci zaznajomieni zostaną z oprogramowaniem i eksploatacją przemysłowych systemów informatycznych.

 

Przygotowany program kształcenia został opracowany przez interdyscyplinarny zespół utworzony przez przedstawicieli Uczelni oraz praktyków – specjalistów z zakresu informatyki przemysłowej.

 

 

Kontakt

Akademia WSB
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
ul. Frysztacka 44
43-400 Cieszyn
tel. 33 852 30 94 

cieszyn@wsb.edu.pl

Praca

Zadaniem absolwentów specjalności Informatyka przemysłowa jest m.in. obsługa sprzętu produkcyjnego lub informatyczne wspomaganie procesów produkcyjnych dzięki realizacji symulacji przeprowadzanych zmian na liniach produkcyjnych.

Dodatkowo, specjalność ma przygotować pracowników wspomagających przemysł i procesy produkcyjne, związane z branżą przetwórstwa przemysłowego, która od kilkunastu lat zajmuje w regionie cieszyńskim jedno z najwyższych miejsc pod względem udziału procentowego w rynku i jest najliczniejszą kategorią pracodawców strategicznych.

Opłaty

Informatyka Semestr 1  Semestr 2 Semestr 3-6 Semestr 7
 
Studia dzienne stacjonarne 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne niestacjonarne 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Sprawdź aktualne promocje dla kandydatów na studia

Przejdź na stronę z aktualnymi promocjami dla kandydatów na studia I i II stopnia Promocje

Promocje

Partnerzy

Polska Izba Motoryzacji

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Program kształcenia wyposaży studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania urządzeń oraz systemów informatyki i automatyki przemysłowej.

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC