Mechatronika i inteligentne rozwiązania informatyczne | Cieszyn

Opis specjalności

Mechatronika to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin techniki i nauki, łącząca wiedzę z obszaru mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki.  W ramach specjalności Mechatronika i inteligentne rozwiązania informatyczne, szczególny nacisk kładzie się  na przygotowanie do pracy w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektowaniem, programowaniem, wytwarzaniem, wdrażaniem i eksploatacją inteligentnych urządzeń mechatronicznych.

 

Studia na tej specjalności znakomicie przygotowują do pracy w zawodzie inżyniera, posiadajacego wszechstronne przygotowanie z zakresu informatyki i techniki

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:

 

  • inżynierii wytwarzania wyrobów mechatronicznych, 
  • informatycznych aspektów automatyki i robotyki,
  • interakcji człowiek - maszyna,
  • sposobów integracji świata fizycznego i cyfrowego - układy sterowania korzystające z nowoczesnych czujników i aktuatorów, 
  • współczesnych badań nad rozwojem nowych, zintegrowanych systemów informatyczno-mechaniczno-elektronicznych, które wykazują się określonym stopniem „inteligencji”,


Absolwent specjalności potrafi:

 

  • połączyć nowoczesną mechanikę precyzyjną z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, robotyki i informatyki,
  • projektować, budować i rozwijać oprogramowanie dla maszyn i urządzeń,
  • analizować, projektować i oceniać możliwości funkcjonalne inteligentnych urządzeń mechatronicznych,
  • pracować w  interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem oraz diagnozowaniem inteligentnych układów mechatronicznych,

 

Konsekwencją ciągłego doskonalenia technologii jest dynamicznie rozwijający sie obszar projektowania i programowania maszyn inteligentnych.  Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w przemyśle wytwarzającym inteligentne układy mechatroniczne, przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, transportowym i innych gałęziach przemysłu eksploatujących maszyny i urządzenia mechatroniczne.

Praca

Dla absolwentów czekają oferty pracy na styku takich dziedzin jak informatyka, mechanika i  elektronika. Studia przygotowują wszechstronnych inżynierów gotowych do podjęcia różnorodnych wyzwań technicznych.

Opłaty

Informatyka Semestr 1  Semestr 2 Semestr 3-6 Semestr 7
 
Studia dzienne stacjonarne 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne niestacjonarne 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Sprawdź aktualne promocje dla kandydatów na studia

Przejdź na stronę z aktualnymi promocjami dla kandydatów na studia I i II stopnia Promocje

Promocje

Partnerzy

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC