Inżynier symulacji | Cieszyn

Opis specjalności

Studiuj w Cieszynie 

 

 

Inżynier symulacji to unikalna specjalność kształcąca poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Wyposaży studentów w praktyczne umiejętności kompleksowego symulowania realizowanych w przedsiębiorstwie procesów  (np. produkcyjnych, transportu wewnętrznego) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (FlexSim GP, FlexTerm, AnyLogic, FloWorks, OptQuest FlexSim Healthcare), które umożliwia obserwację działań przed rozpoczęciem ich wdrożenia, co pozwala znacznie ograniczyć koszty wdrożeń, redukcję kosztów poprzez zwiększenie wydajności, optymalizacji poszczególnych procesów, analizę ryzyk i podjęcie właściwej decyzji. 

 

Nasi absolwenci potrafią "przewidywać przyszłość" - czyli jak dokonać zmiany lepiej, taniej, bezpieczniej oraz bez zbędnego ryzyka

 

Narzędzia symulacji umożliwiają podęcie decyzji w oparciu o prognozowanie zachowania wybranego systemu (np.: transportowego, produkcyjnego, logistycznego) w przyszłości i przewidzenie konsekwencji podejmowanych decyzji. Symulacje pozwalają na testowanie nowych rozwiązań, zwiększając sukces i bezpieczeństwo nowych wdrożeń, podnosząc bezpieczeństwo techniczne, minimalizują ilość popełnionych błędów oraz pozwalają na kontrolę ryzyka kontraktowego (niezrealizowanie zamówienia), ryzyka wypadków i ryzyka awarii. 

Specjalistyczne oprogramowanie dostępne dla studentów

 

Dzięki zakupowi specjalistycznego oprogramowania do symulacji studenci zdobędą praktyczne umiejętności projektowania symulacji mających zastosowanie w firmach logistycznych, transportowych (terminale kontenerowe), w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, motoryzacyjnym, a nawet w służbie zdrowia, co daje im kompleksowe i unikatowe wykształcenie nie tylko na skalę regionu, ale także kraju.

 

 

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 

  • modelowanie systemów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexSim GP),
  • modelowanie systemów transportowych i magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexTerm),
  • modelowanie systemów produkcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexSim GP oraz FloWorks),
  • optymalizacja systemów dyskretnych i ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (OptQuest),
  • zaawansowane modelowanie systemów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexSim GP).

 

Dlaczego warto wybrać studia - "Inżynier symulacji"?

 

1.  Najnowocześniejsze metody dydaktyczne

W ramach zajęć studenci będą realizowali projekty w oparciu o metodę learning by developing polegającą na uruchomieniu triady student-nauczyciel-pracodawca.  Pracodawca zleca do rozwiązania studentowi realny problem (w tym wypadku związany z obszarem optymalizacji wybranego procesu), który przy pomocy nauczyciela przygotowuje, w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie do symulacji, rozwiązanie. Wygenerowane rozwiązania będą mogły być wdrożone w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie. Dzięki szerokiej współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami oraz stowarzyszeniami branżowymi, np. z Polską Izbą Motoryzacji istnieje możliwość pozyskania realnych problemów do projektów studenckich od regionalnych przedsiębiorstw reprezentujących różne branże przemysłu. Uwzględniono także najnowsze tendencje w kształceniu, kładąc nacisk na aktywne metody uczenia w oparciu o myślenie problemowe (problem based learning).

2. Wykładowcy - praktycy

Wśród wykładowców prowadzących zajęcia ze studentami znajdują się eksperci posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje zawodowe poszukiwane przez pracodawców.  

3. Wizyty studyjne 

W trakcie studiów studenci uczestniczą w cyklu wyjazdów do wiodących na rynku przedsiębiorstw. Dzięki temu mają okazję poznania struktury korporacyjnej, uczestniczyć w prezentacjach, wykładach i spotkaniach, a co najważniejsze, Uczelnia stwarza możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z praktyką. Wizyty studyjne w firmach to również okazja do nawiązania współpracy, która bardzo często przeradza się w praktyki, staże czy oferty stałej pracy.

 

Przede wszystkim PRAKTYCZNIE

 

Praktyczny charakter studiów odzwierciedlają treści (zgodne z oczekiwaniami pracodawców), kadra (praktycy) oraz metody dydaktyczne (zajęcia dualne u pracodawców, warsztatowe zajęcia w oparciu o: metodykę Problem Based Learning, projekty indywidualne i zespołowe będące rozwiązaniem realnych problemów zgłaszanych przez pracodawców, analizę case studies, symulacje, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach z użyciem specjalistycznego oprogramowania). 

 

Umiejętności ważne dla pracodawców

 

Umiejętności absolwentów w obszarze zastosowania symulacji pozwolą ich pracodawcom w bezpośredniej identyfikacji obszarów redukcji kosztów, zwiększenia wydajności, optymalizacji poszczególnych procesów, analizy ryzyka, co może wpływać na podniesienie konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.

 

 

W procesie przygotowywania programu specjalności studiów uwzględniono najlepsze wzorce kształcenia pochodzące z uczelni międzynarodowych.

 

Wywiad z dr Witoldem A. Cempelem CEO Flex Sim w czasopiśmie "Logistyka" 

 

 

 

KONTAKT

Akademia WSB
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
ul. Frysztacka 44
43-400 Cieszyn
tel. 33 852 30 94 

cieszyn@wsb.edu.pl

 

Praca

Umiejętności absolwentów w obszarze zastosowania symulacji pozwolą ich pracodawcom w bezpośredniej identyfikacji obszarów redukcji kosztów, zwiększenia wydajności, optymalizacji poszczególnych procesów, analizy ryzyka, co może wpływać na podniesienie konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.

 

 

Opłaty

Zarządzanie i inżynieria produkcji Semestr 1  Semestr 2 Semestr 3-6 Semestr 7
Inżynier symulacji
Studia dzienne stacjonarne 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne niestacjonarne 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Sprawdź aktualne promocje dla kandydatów na studia

Przejdź na stronę z aktualnymi promocjami dla kandydatów na studia I i II stopnia Promocje

Promocje

 

Partnerzy

Flex Sim

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Proponowana przez Uczelnię specjalność studiów: inżynier symulacji jest unikatowa w skali kraju.

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC