Logistyka i transport | Cieszyn

Opis specjalności

Studiuj w Cieszynie

 

Rekrutacja trwa - zapisz się już dziś

Specjalność logistyka i transport ma na celu przygotowanie analityków i menedżerów różnych szczebli zarządzania procesami logistycznymi na rynkach krajowych i międzynarodowych. Dotyczy to przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Absolwenci uzyskują najwyższe kwalifikacje potrzebne do budowania i realizacji strategii logistycznych na globalizujących się rynkach.

 

Program studiów w ramach specjalności logistyka i transport łączy wszechstronną wiedzę teoretyczną z zakresu planowania, organizowania i realizacji działań logistycznych ze specjalistycznymi umiejętnościami, pozwalającymi w przyszłości zajmować stanowiska analityków i menedżerów różnych szczebli zarządzania procesami logistycznymi.

W ramach zajęć studenci biorą udział w wizytach studyjnych, które pozwalają zobaczyć jak w praktyce wygląda rozwiązywanie problemów logistycznych w konkretnych zakładach pracy. Są to m.in. wizyty w sieciach handlowych posiadających rozbudowany system magazynów. Dzięki temu studenci maja możliwość zapoznania się z rozwiązaniami rzeczywistych problemów związanych z logistyką zaopatrzenia.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • specyfiki logistyki produkcji,
 • podstaw zarządzania przedsiębiorstwem transportowym,
 • podstaw projektowania systemów logistycznych,
 • rozwiązywania problemów logistycznych dotyczących prognozowania i zarządzania zapasami w złożonych sytuacjach decyzyjnych,
 • zasad, prawidłowości i instrumentów rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych.

 

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi na:

 • przygotowanie procesu transportowego,
 • charakterystykę parametrów infrastruktury technicznej transportu,
 • wykorzystanie właściwych technik prognostycznych oraz efektywnych metod zarządzania zapasami w sferze zaopatrzenia i dystrybucji,
 • zastosowanie właściwych metod optymalizacyjnych w zarządzaniu procesami logistycznymi,
 • posługiwanie się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Infrastruktura transportu
 • Eksploatacja systemów transportowych
 • Technologie i organizacja transportu wewnętrznego
 • Projektowanie i analiza systemów transportowych
 • Inżynieria ruchu lądowego i wodnego

Praca

Absolwenci specjalności logistyka i transport są przygotowani do pracy: w przedsiębiorstwach produkcyjnych zajmując się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów, w firmach logistycznych, w hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych jako koordynatorzy przepływu towarów od producenta na rynek, w dużych sieciach handlowych, w magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący firmę logistyczną, hurtownię czy sklep.

Opłaty

Zarządzanie i inżynieria produkcji Semestr 1  Semestr 2 Semestr 3-6 Semestr 7
Logistyka i transport
Studia dzienne stacjonarne 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne niestacjonarne 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Sprawdź aktualne promocje dla kandydatów na studia

Przejdź na stronę z aktualnymi promocjami dla kandydatów na studia I i II stopnia Promocje

Promocje

 

Partnerzy

   
     

 

 

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC