Zarządzanie jakością w produkcji i usługach | Cieszyn

Opis specjalności

 

Zarządzanie jakością w produkcji i usługach to studia przygotowujące do wykonywania jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów w sektorze produkcyjnym w województwie śląskim (według Gazety Wyborczej, ). Specjalność pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu opracowania, wdrażania i rozwijania systemu jakości według standardów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem branży automotive.  

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 

 • Przygotowania architektury procesów
 • Normalizacji systemów zarządzania jakością
 • Znajomości zasad wprowadzania i stosowania statystycznego sterowania procesu
 • Wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością w organizacji
 • Zasad certyfikacji i akredytacji obowiązujących w Polsce
 • Narzędzi ciągłego doskonalenia

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 

 • Przygotowania założeń tworzenia systemów integrowanych w organizacji zgodnie z normami ISO
 • Wprowadzenia zarządzania procesami w organizacji
 • Wykorzystywania metodyki Six Sigma
 • Praktycznych zasad wykorzystywania metody FMEA
 • Wykorzystywania metod Problem Solving
 • Interpretacji wymagań jakościowych na potrzeby przeprowadzeniu auditu.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 

 • Lean management w produkcji i usługach
 • Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji
 • Problem solving, ocena ryzyka FMEA
 • Warsztat audytora i właściwego audytora procesu
 • Metody ciągłego doskonalenia w organizacji – case study
 • Statystyczna kontrola jakości (SPC)

 

Certyfikaty

 

Absolwenci specjalności Zarządzanie jakością w produkcji i usługach będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów:

 

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001

Praca

Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy jako audytor wewnętrznego i zewnętrznego systemu jakości, członek zespołu ds. opracowania i wdrażania systemów jakości  czy pełnomocnik ds. jakości.

Opłaty

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Semestr 1

Rata miesięczna

Semestr 2

Rata miesięczna

Semestr 3-6

Rata miesięczna

Semestr 7

Rata miesięczna

Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
Studia dzienne stacjonarne 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne niestacjonarne 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Sprawdź aktualne promocje dla kandydatów na studia

Przejdź na stronę z aktualnymi promocjami dla kandydatów na studia I i II stopnia Promocje

Promocje

 

Partnerzy

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC