Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych | Cieszyn

Opis specjalności

Studiuj bezpieczeństwo narodowe w Cieszynie

Rekrutacja trwa. 

 

Największym atutem specjalności organizacja i funkcjonowanie służb publicznych jest jej program, specjalnie dostosowany do wymagań i priorytetów Policji. Studia kierowane w głównej mierze do funkcjonariuszy będących w kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych (Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu), a także do instytucji pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (Straż Miejska, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, agencje zajmujące się ochroną osób i mienia) oraz kandydatów do pracy w wymienionych formacjach.

 

Studia przeznaczone są również dla pracowników administracji, którzy na co dzień zajmują się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zarządzaniem kryzysowym i ogólnie pojętym bezpieczeństwem obywateli.

 

Kwalifikacje i kompetencje absolwenta:

Absolwent przedmiotowej specjalności będzie posiadał szeroką wiedzę ogólną z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego, nauk politycznych, oraz nauk o organizacji i zarządzaniu. Będzie potrafił skutecznie i koncepcyjnie wykorzystać zdobytą wiedzę w każdej sytuacji praktycznej, w obszarze konkretnych działań zarówno w okresie pokoju, zagrożenia, jak również wojny.

W swoim działaniu będzie realizował zadania, w których priorytetem jest przestrzeganie wysokich standardów etycznych,  patriotyzmu oraz odpowiedzialności za dobro publiczne i społeczne.

 

Przygotowanie do pracy w policji

Wszyscy Absolwenci tej specjalności, którzy wstąpią do Policji w ciągu roku od zakończenia studiów, będą odbywali krótsze policyjne szkolenie podstawowe.  

 

Wybrane przedmioty w programie studiów:

  • Legitymowanie, kontrola osobista oraz zatrzymanie osób
  • Szkolenie strzeleckie
  • Zarządzanie w służbach publicznych oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych
  • Udzielanie pierwszej pomocy
  • Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego
  • Kryminalistyka
  • Prawo karne procesowe oraz postępowanie w sprawach o wykroczenia

 

 

Praca

Absolwenci tej specjalności mogą starać się o przyjęcie do służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu), a także pracować w instytucjach pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (Straż Miejska, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, agencje zajmujące się ochroną osób i mienia). Specjalność polecana jest również osobom, które chca podjąć pracę w jednostkach zajmujących się bezpieczeństwem wewnetrznym i zarządzaniem kryzysowych, np. w Urzędach Miast, Powiatów i w Urzędach Wojewódzkich.

 

Opłaty

 studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Oferta specjalna  skierowana jest do służb mundurowych: Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne, Służba Więzienna, Służba Leśna, Straż Ochrony Kolei oraz do emerytowanych funkcjonariuszy ww. służb.

Promocja

W ramach promocji czesne za studia niestacjonarne (zaoczne, weekendowe) wynosi w pierwszym semestrze tylko 190 zł miesięcznie

Jak skorzystać?

Należy zgłosić się z zestawem dokumentów do 28 lutego w biurze rekrutacji  Akademii WSB w Cieszynie, przedstawiając legitymację służbową lub dokument potwierdzający świadczenia emerytalne

Partnerzy

Akademia WSB ma podpisane porozumienie z Komendantem Głównym Policji, współpracuje z Śląską Komendą Policji w Katowicach oraz wieloma komendami miejskimi. Uczelnia współpracuje również z Wojskowymi Komendami Uzupełnień. Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton od Security. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

 

 

 
     
     

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC