Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych | Cieszyn

Opis specjalności

Studiuj bezpieczeństwo narodowe w Cieszynie

Rekrutacja trwa. Zapisz się już dziś

 

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

 

Specjalizacja dedykowana tym wszystkim zainteresowanym problematyką zarządzania kryzysowego, którzy rozważają pracę zarówno w administracji publicznej czy podmiotach niepublicznych, jak i w formacjach mundurowych, gdzie specyfika reagowania kryzysowego styka się regułami dowodzenia charakterystycznymi dla Policji czy wojska. Pogłębiony, uwzględniający powyższe rozróżnienie program studiów przygotowuje absolwentów do pracy praktycznie we wszystkich obszarach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:

 

 • źródeł i skali współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa,
 • etapów i zasady zarządzania kryzysowego,
 • obowiązków i uprawnień jednostek administracji publicznej w sytuacji zagrożenia kryzysowego,
 • zasada i procedury współdziałania różnych organów i instytucji państwowych w sytuacjach kryzysowych,
 • zarządzania kryzysowego w okresie powodzi,
 • zasady komunikacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • przeanalizować i ocenić stan zagrożenia bezpieczeństwa,
 • opracować plany zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
 • przygotować zintegrowany program zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • zorganizować działania w sytuacjach kryzysowych,
 • określić działania likwidujące skutki powstałych sytuacji kryzysowych,
 • współpracować i skutecznie komunikować się z różnymi podmiotami w sytuacjach kryzysowych.

 

Dodatkowe informacje:

 

Partner w realizacji programu kształcenia: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach

Praca

Studia adresowane są do osób pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw), funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży miejskiej. 

Opłaty

 studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC