Zarządzanie finansami*

Opis specjalności

Studia w specjalności zarządzanie finansami przygotowują specjalistów zajmujących się controllingiem, doradztwem inwestycyjnym czy analizą kosztów. Prognozy rozwoju rynku pracy dowodzą tego, że specjaliści finansowi nie będą mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • form rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz trybu i procedur ich realizacji, istoty procesu inwestycyjnego, faz i rodzajów inwestycji, wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań procesu inwestycyjnego,
 • funkcjonowania głównych instrumentów bankowych i ich wpływu na procesy gospodarcze przedsiębiorstw,
 • metod pozyskiwania kapitału,
 • wyceny projektów gospodarczych,
 • podstaw inwestowania na giełdzie,
 • zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, banków i innych instytucji finansowych.

 

Absolwent posiada umiejętność w zakresie:

 • analizy i oceny zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych,
 • poszukiwania sposobów pozyskiwania funduszy na rozwój przedsiębiorstwa,
 • minimalizacji kosztów finansowych rozliczeń pieniężnych,
 • skutecznego ograniczanie ryzyka kursowego i operacyjnego wynikającego z przyjętych form rozliczeń, przygotowania biznesplanu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zdobytą wiedzę i umiejętności absolwent potrafi odpowiedzialnie wykorzystać w pracy zawodowej.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Krajowe i międzynarodowe rozliczenia pieniężne
 • Wycena projektów gospodarczych
 • Controlling przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Planowanie finansowe i elementy biznes planu

 

Certyfikaty

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą TUV NORD Polska absolwenci kierunku zarządzanie specjalności zarządzanie finansami będą przygotowani do uzyskania specjalistycznego certyfikatu:

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

 

*kierunek wprowadzany

Praca

Absolwenci specjalności zarządzanie finansami  mogą podjąć pracę w działach księgowych i finansowych, w firmach, w których zajmą się pozyskiwaniem środków na inwestycje ze źródeł zewnętrznych (np. programów unijnych służących wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw), biurach rachunkowy'ch, agencjach konsultingowych.

 

 

 

 

 

Opłaty

 Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna

Studia stacjonarne
i niestacjonarne

100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

 
     
     

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC