Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Opis specjalności

Zarządzanie BHP w Cieszynie

Studia magisterskie kwalifikacyjne 

Kończąc studia z zakresu zarządzania BHP absolwenci zdobywają tytuł magistra oraz stopień starszego inspektora BHP (a po uzyskaniu rocznego doświadczenia - stopień specjalisty ds BHP)

 

Studia w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy mają charakter interdyscyplinarny. Łączą zagadnienia menedżerskie ze specjalistyczną wiedzą z zakresu BHP. Uzyskiwana wiedza teoretyczna jest ściśle powiązana z praktyką, co pozwala absolwentom wykorzystywać zdobyte wiadomości w pracy zawodowej.


 
Ważna informacja - przepisy kodeksu pracy wymagają zatrudnienia behapowców z wykształceniem kierunkowym*, w każdym zakładzie zatrudniającym powyżej 100 pracowników. *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 246, poz. 2468)

 

 

Regina Bogaczyk zaprasza na studia

 

Kwalifikacje

 

Studia uzupełniające magisterskie spełniają wymagania stawiane pracownikom służb BHP w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r.
Uczelnia umożliwia studentom uzyskanie uprawnień Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Praca

Absolwenci specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy mogą pracować jako etatowi pracownicy lub menedżerowie służby bhp: inspektorzy, specjaliści, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych. Mogą ubiegać się o zatrudnienie: w działach BHP, w urzędach państwowych, w centrach powiadamiania ratunkowego oraz wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej, firmach wdrażających zintegrowane systemy zarządzania, Agencjach Ochrony, w zakładach produkujących lub wdrażających środki zwalczania zagrożeń.

Absolwenci specjalności zarządzanie BHP uzyskują kwalifikacje starszego inspektora BHP a po zdobyciu rocznego doświadczenia zawodowego specjalisty ds. BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468).

 

Opłaty

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Sprawdź aktualne promocje dla kandydatów na studia

Przejdź na stronę z aktualnymi promocjami dla kandydatów na studia I i II stopnia Promocje

Promocje

 

Partnerzy

 Realizacja programu kształcenia odbywa się we współpracy z firmą TÜV NORD Polska.

     
     

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC