Zarządzanie jakością

Opis specjalności

Studiuj w Cieszynie
Zostań specjalistą z zakresu zarządzania jakością.

 

Absolwent specjalności zarządzanie jakością jest przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinie zarządzania jakością na stanowiskach samodzielnych. Jest poszukiwanym specjalistą z zakresu zarządzania jakością wg normy ISO. 


Wykorzystaj wiedzą naszych wykładowców do rozwoju własnej kariery. 

 

Regina Bogaczyk zaprasza na studia

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 

 • kompleksowego zarządzania jakością
 • metod i narzędzi zarządzania jakością,
 • branżowych systemów i standardów zarządzania jakością,
 • rachunku kosztów jakości,
 • metodyki Six Sigma,
 • zasad auditu systemu zarządzania jakością.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • planować, wdrażać i utrzymywać system zarządzania zgodny z normą ISO 9001,
 • zastosować w praktyce podstawowe narzędzia zapewnienia i zarządzania jakością,
 • przeprowadzić audyt wewnętrzny według ustalonych kryteriów,
 • interpretować wymagania jakościowe na potrzeby przeprowadzenia auditu.

 

Dodatkowe informacje:

 

Możliwość uzyskania certyfikatów: Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, Pełnomocnika systemu zarządzania jakością.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Metody zarządzania jakością
 • Kompleksowe zarządzanie jakością
 • Metodyka Six Sigma
 • Rachunek kosztów jakości

Praca

Absolwent specjalności zarządzanie jakością jest przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinie zarządzania jakością na stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych. Absolwent tej specjalności jest poszukiwanym specjalistą z zakresu zarządzania jakością wg normy ISO, mogącym pełnić funkcję specjalistów w zakresie jakości.

Opłaty

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów.

 

Bonifikata specjalna  dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach . W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za 1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie.

 

Partnerzy

 

Partner w realizacji programu kształcenia: TUV NORD Polska

 

 
     

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC