Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym

Opis specjalności

Studia na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym przygotowują do pełnienia roli menedżera w pełni wykorzystującego potencjał firmy. Studenci poznają tajniki zarządzania firmami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi, które wpływają na zwiększenie szans na sukces rynkowy firmy.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • metod organizacji i zarządzania,
 • podejmowania decyzji kierowniczych,
 • inwestycji kapitałowych,
 • metod pozyskiwania kapitału,
 • funkcjonowania giełdy,
 • podstawowych strategii marketingowych przedsiębiorstwa,
 • psychologii pracy.

 

Absolwent posiada umiejętności pozwalające na:

 • tworzenie biznesplanu firmy,
 • opracowanie strategii rozwoju firmy,
 • analizę rozwoju przedsiębiorstwa,
 • tworzenie strategii marketingowej firmy/produktu oraz przygotowanie planu działań marketingowych dla realizacji przyjętej strategii,
 • przygotowanie i wdrożenie zmian w organizacji.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Etyka w zarządzaniu
 • Marketing usług
 • Techniki i technologie recyklingu
 • Nadzorowanie procesów wytwarzania
 • Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie

 

Zdobądź certyfikat w czasie studiów!

 

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą TÜV NORD Polska absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów, m.in. Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001.

Praca

Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania, samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny zarządzania w firmach konsultingowych.

Opłaty

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów.

 

Bonifikata specjalna  dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach  studiów magisterskich. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za 1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie.

 

Partnerzy

     

 

 

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC