Zarządzanie transportem i logistyką

Opis specjalności

Studiuj w Cieszynie

Rekrutacja trwa - zapisz się już dziś

 

Specjalność zarządzanie transportem i logistyka ma na celu dostarczenie studentom wiedzy o funkcjonowaniu rynków logistycznych oraz działalności i rozwoju przedsiębiorstw sektora transportu, spedycji i logistyki. Atutem specjalności dzięki organizowanym wizytom studyjnym jest możliwość poznania przez studentów specyficznej problematyki procesów logistycznych w realnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Regina Bogaczyk zaprasza na studia

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 

  • podstaw projektowania systemów logistycznych,
  • logistyki zaopatrzenia i obsługi klienta,
  • międzynarodowych systemów logistycznych,
  • transportu międzynarodowego,
  • narzędzi informatycznych w procesach logistycznych,
  • modelowania i optymalizacji potoków trasportowych.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

  • zaplanować potrzeby materiałowe przedsiębiorstwa,
  • ocenić funkcjonowanie systemu logistycznego oraz zastosować właściwe metody optymalizacyjne w zarządzaniu procesami logistycznymi,
  • wykorzystać systemy informatyczne w projektowaniu i ocenie procesów magazynowania i transportu,
  • wykorzystać technologie GIS, GPS, GSM w zarządzaniu logistycznym w przedsiębiorstwie.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy: w przedsiębiorstwach produkcyjnych zajmując się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów, w firmach logistycznych, w hurtowniach i przedsiębiorstwach handlowych jako koordynatorzy przepływu towarów od producenta na rynek, w dużych sieciach handlowych, w magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych oraz jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek.

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy: w przedsiębiorstwach produkcyjnych zajmując się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów, w firmach logistycznych, w hurtowniach i przedsiębiorstwach handlowych jako koordynatorzy przepływu towarów od producenta na rynek, w dużych sieciach handlowych, w magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych oraz jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek.

Opłaty

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów.

 

Bonifikata specjalna  dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach  w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za 1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie.

 

Partnerzy

Partner w realizacji programu kształcenia: Fabryka Automatyki FACH S.A.

 

   
     

 

 

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC