Kryminalistyka i techniki śledcze*

Opis specjalności

Celem specjalności kryminalistyka i techniki śledcze jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania ujemnych zjawisk społecznych, w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz umiejętności udawadniania związku między osobami a zdarzeniami.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • zjawisk patologicznych w społeczeństwie,
 • metod pomiaru przestępczości,
 • istoty, funkcji i znaczenia kryminalistyki,
 • metod i technik kryminalistycznych,
 • czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wybranych ekspertyz kryminalistycznych.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające:

 • ocenę zjawisk społecznych związanych z przestępczością,
 • identyfikację i zwalczanie działalności przestępczej,
 • posługiwanie się terminologia z zakresu kryminalistyki,
 • wykonanie prostych czynności operacyjno-śledczych oraz procesowo-kryminalistycznych,
 • posługiwanie się ekspertyzą kryminalistyczną,
 • współpracę z właściwymi służbami w obszarze walki z przestępczością.

 

Absolwent:

 • jest świadom, iż naczelną wartością służb śledczych jest etyka i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
 • jest otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie studiowanej specjalności.

 

Wybrane przedmioty w ramach specjalności:

 • Podstawy nauk o przestępczości
 • Technika kryminalistyczna
 • Informatyka śledcza
 • Czynności procesowe i operacyjno-śledcze
 • Wybrane ekspertyzy kryminalistyczne
 • Psychologia w kryminalistyce

 

Dodatkowe informacje:

Program kształcenia został przygotowany we współpracy z biegłymi sądowymi, specjalistami w zakresie przestępczości, ekspertami Biura Ekspertyz Sądowych Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

* Kierunek wprowadzany

Praca

Absolwentom specjalności kryminalistyka i techniki śledcze zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w komórkach dochodzeniowo-śledczych takich służb jak: Policja, ABW, Żandarmeria Wojskowa, CBA oraz w firmach zajmujących się kompleksowym zapewnieniem bezpieczeństwa, jak również w komórkach organizacyjnych zapewniających ochronę i bezpieczeństwo instytucji finansowych i przedsiębiorstw produkcyjnych.

 

 

 

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

Wyższa Szkoła Biznesu  w Dąbrowie Górniczej ma podpisane porozumienie z Komendantem Głównym Policji, współpracuje z Śląską Komendą Policji w Katowicach oraz wieloma komendami miejskimi. Partnerem Uczelnia jest również Śląska Grupa Wojewódzkiej Sekcji Polskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA).

Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton od Security. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

Doświadczenia jakie studenci zdobywają dzięki tej współpracy niewątpliwie zaowocują w życiu zawodowym.

 

 

Centralny Ośrodek Szkolenia

Służby Więziennej w Kaliszu

 

Okręgowy Inspektorat

Służby Więziennej

     
     

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC