Zarządzanie kryzysowe*

Opis specjalności

Zarządzanie kryzysowe

 

Specjalizacja dedykowana tym wszystkim zainteresowanym problematyką zarządzania kryzysowego, którzy rozważają pracę zarówno w administracji publicznej czy podmiotach niepublicznych, jak i w formacjach mundurowych, gdzie specyfika reagowania kryzysowego styka się regułami dowodzenia charakterystycznymi dla Policji czy wojska.Pogłębiony, uwzględniający powyższe rozróżnienie program studiów przygotowuje absolwentów do pracy praktycznie we wszystkich obszarach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:

 

 • źródeł i skali współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa,
 • etapów i zasady zarządzania kryzysowego,
 • obowiązków i uprawnień jednostek administracji publicznej w sytuacji zagrożenia kryzysowego,
 • zasada i procedury współdziałania różnych organów i instytucji państwowych w sytuacjach kryzysowych,
 • zarządzania kryzysowego w okresie powodzi,
 • zasady komunikacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • przeanalizować i ocenić stan zagrożenia bezpieczeństwa,
 • opracować plany zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
 • przygotować zintegrowany program zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • zorganizować działania w sytuacjach kryzysowych,
 • określić działania likwidujące skutki powstałych sytuacji kryzysowych,
 • współpracować i skutecznie komunikować się z różnymi podmiotami w sytuacjach kryzysowych.

 

*kierunek wprowadzany

 

Praca

Studia adresowane są do osób pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw), funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży miejskiej. 

Opłaty

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC