Bankowość i ubezpieczenia

Opis specjalności

Celem specjalności bankowość i ubezpieczenia jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu usług finansowych - w zakresie bankowości i ubezpieczeń. Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentom tej specjalności na podjęcie pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, wydziałach finansowych administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci przygotowani są także do zajmowania stanowisk analitycznych wymagających umiejętności oceny ryzyka.

 

Absolwenci specjalności zdobywają wiedzę z zakresu:

 • funkcjonowania systemu finansowego,
 • gospodarki finansowej instytucji bankowych i ubezpieczeniowych,zarządzania ryzykiem finansowym,
 • specyfiki ubezpieczeń gospodarczych i funduszy emerytalnych,
 • prawa bankowego i ubezpieczeniowego,
 • rachunkowości i sprawozdawczości bankowej.

 

Absolwenci posiadają umiejętności:

 • racjonalnego pozyskiwania i inwestowania środków finansowych,
 • zarządzania ryzykiem rynkowym,
 • wykorzystywania instrumentów finansowych,
 • Absolwent cechują się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Związki bankowo-ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia
 • Finanse firm ubezpieczeniowych
 • Prawo bankowe i ubezpieczeniowe
 • Rachunkowość ubezpieczeń
 • Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

 

Praca

Absolwenci specjalności bankowość i ubezpieczenia będą mogli podjąć pracę w:

 • bankach,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • giełdach finansowych i towarowych,
 • biurach maklerskich,
 • działach finansowych różnego rodzaju przedsiębiorstw oraz firm doradczych.

Opłaty

Ekonomia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Akademia WSB współpracuje z wieloma podmiotami finansowymi, jest to m.in. Bank BGŻ, Bank BPH, ING, PKO Bank Polski. Wsparciem w zakresie wiedzy dotyczącej bankowości w Polsce służy również Związek Banków Polskich.

 

 
     

 

 

 

 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Dzięki nowoczesnym metodom kształcenia, zajęciom realizowanym przez ekspertów rynkowych w profesjonalnym laboratorium finansowym (symulującym pracę w dealing roomie), pracy z tutorami oraz uczestnictwie w krajowych i zagranicznych programach stażowych i konkursach (np. konkurs CFA Institute Research Challenge), Akademia WSB  umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji. Realizowane w AWSB specjalności: ekonomia menedżerska, analityk rynku finansowego, rachunkowość i podatki czy finanse przedsiębiorstwa stanowią dla studentów szansę nie tylko na zdobycie oczekiwanych na rynku kompetencji, ale i możliwości nawiązania cennych kontaktów oraz wypromowania własnej osoby na rynku pracy. Jako ekspert rynków finansowych, po zapoznaniu się z programem kształcenia, gorąco rekomenduję studia z zakresu ekonomii i finansów w Akademii WSB.  

 

Marek Zuber

ekonomista, inwestor, analityk rynków finansowych

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC