Ekonomia menedżerska

Opis specjalności

Studia na specjalności ekonomia menedżerska mają charakter interdyscyplinarny, łączą w sobie wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem przedsiębiorstwami komercyjnymi i instytucjami publicznymi.

Studia dedykowane dla osób, które planują pracę na stanowiskach menedżerskich. Dają one szeroką wiedzę z zakresu niezbędnego do kierowania organizacją lub jej częścią. Student uzyskuje znajomość uwarunkowań gospodarczych i międzynarodowych mających wpływ na działanie organizacji oraz poznaje narzędzia zarządzania związanych z nimi czynników ryzyka. Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych. Dzięki temu jest przygotowany na poprowadzenie firmy w kierunku szybkiego wzrostu.

 

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą:

 • podstawowych zasad ekonomii w wymiarze makro jak i mikro,
 • planowania strategicznego, marketingu oraz analizy rynków,
 • zasad zarządzania przedsiębiorstwem w strategicznych jego obszarach,
 • ryzyka w działalności gospodarczej i metod jego ograniczania,
 • istoty analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz oceny efektywności finansowej realizowanych inwestycji.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 • dobrać odpowiednie instrumenty pozyskiwania kapitału na finansowanie działalności gospodarczej,
 • dokonać wyboru właściwego instrumentu lokowania wolnych czasowo środków,
 • zidentyfikować czynniki ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • dobrać właściwy instrument ograniczania ryzyka działalności gospodarczej,
 • zidentyfikować szanse i zagrożenia związane z przeprowadzanym procesem fuzji/przejęcia,
 • dobrać odpowiedni instrument w procesie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zoptymalizować strukturę finansowania projektu inwestycyjnego. 

 

Praca

Ukończenie specjalności ekonomia menedżerska daje możliwość zatrudnienia na różnych szczeblach kierowniczych zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach usługowych, bankach, jak i instytucjach publicznych czy organizacjach non-profit. 

Opłaty

Ekonomia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Wsparciem w zakresie wiedzy dotyczącej bankowości w Polsce służy Związek Banków Polskich. Studenci mogą czerpać także z doświadczenia Domu Maklerskiego BDM S.A. 

Partner w przygotowaniu programu kształcenia: Grupa Kapitałowa FASING SA

 

 
     
     
ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Dzięki nowoczesnym metodom kształcenia, zajęciom realizowanym przez ekspertów rynkowych w profesjonalnym laboratorium finansowym (symulującym pracę w dealing roomie), pracy z tutorami oraz uczestnictwie w krajowych i zagranicznych programach stażowych i konkursach (np. konkurs CFA Institute Research Challenge), Akademia WSB  umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji. Realizowane w AWSB specjalności: ekonomia menedżerska, analityk rynku finansowego, rachunkowość i podatki czy finanse przedsiębiorstwa stanowią dla studentów szansę nie tylko na zdobycie oczekiwanych na rynku kompetencji, ale i możliwości nawiązania cennych kontaktów oraz wypromowania własnej osoby na rynku pracy. Jako ekspert rynków finansowych, po zapoznaniu się z programem kształcenia, gorąco rekomenduję studia z zakresu ekonomii i finansów w Akademii WSB.  

 

Marek Zuber

ekonomista, inwestor, analityk rynków finansowych

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC