Finanse na rynkach międzynarodowych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studia na specjalności finanse na rynkach międzynarodowych pozwalają studentowi zdobyć aktualną wiedzę na temat procesów i tendencji zachodzących w gospodarce światowej, w tym w szczególności procesów globalizacji rynków finansowych. Kierunek kształci specjalistów z zakresu międzynarodowych rynków finansowych i biznesu międzynarodowego. Posiadają oni szeroką wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych. Specjalność pozwala również na zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych w zakresie rozliczeń międzynarodowych oraz zabezpieczenia transakcji, w handlu krajowym i zagranicznym.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:

  • funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych, podmiotów i instrumentów na nich występujących,
  •  z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania procesem inwestycyjnym i produkcyjnym, zarządzania innowacyjnego,
  • zasad działania korporacji transnarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich finansów, powiązań, strategii ekspansji i inwestowania na rynku globalnym,
  • z zakresu inwestycji na międzynarodowych rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego przepływu inwestycji,
  • zarządzania ryzykiem finansowym, w tym metod ograniczania ryzyka finansowego w operacjach zagranicznych przedsiębiorstw.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętność:

  • analizy tendencji zachodzących na globalnych rynkach finansowych,
  • wykorzystania odpowiednich metod i narzędzi zarządzania ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa występującego na rynkach międzynarodowych,
  • oceny i planowania projektów inwestycyjnych na międzynarodowych rynkach finansowych,
  • analizy finansowej przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa międzynarodowego,
  • stosowania fachowego słownictwa z zakresu finansów międzynarodowych.

Praca

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w  przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, prowadzących wymianę handlową i usługową z zagranicą, podejmujących działalność inwestycyjną na rynkach krajowym i zagranicznym, instytucjach finansowych (bankach, funduszach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych, funduszach emerytalnych, firmach inwestycyjnych, biurach maklerskich), korporacjach transnarodowych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych (takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu) oraz administracji szczebla centralnego.

Opłaty

Finanse, rachunkowość i podatki - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne/stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 150 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Partnerzy

Partner w przygotowaniu programu kształcenia: Mennica Finanse SA

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Dzięki nowoczesnym metodom kształcenia, zajęciom realizowanym przez ekspertów rynkowych w profesjonalnym laboratorium finansowym (symulującym pracę w dealing roomie), pracy z tutorami oraz uczestnictwie w krajowych i zagranicznych programach stażowych i konkursach (np. konkurs CFA Institute Research Challenge), Akademia WSB  umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji. Realizowane w AWSB specjalności: ekonomia menedżerska, analityk rynku finansowego, rachunkowość i podatki czy finanse przedsiębiorstwa stanowią dla studentów szansę nie tylko na zdobycie oczekiwanych na rynku kompetencji, ale i możliwości nawiązania cennych kontaktów oraz wypromowania własnej osoby na rynku pracy. Jako ekspert rynków finansowych, po zapoznaniu się z programem kształcenia, gorąco rekomenduję studia z zakresu ekonomii i finansów w Akademii WSB.  

 

Marek Zuber

ekonomista, inwestor, analityk rynków finansowych