Finanse przedsiębiorstw

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studia dedykowane dla osób, które planują pracę na stanowiskach menedżerskich i eksperckich w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wyposażają absolwentów w wszechstronne kompetencje dotyczące wykorzystywanych w praktyce narzędzi, instrumentów i metod oraz sposobów postępowania w zakresie szeroko rozumianego zarządzania finansami współczesnego przedsiębiorstwa. 

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:

 • uwarunkowań efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • instrumentów inwestowania kapitałów,
 • metod i instrumentów analizy finansowej przedsiębiorstwa,
 • metod oceny efektywności finansowej inwestycji,
 • instrumentów i technik identyfikacji i ograniczania ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie,
 • planowania finansowego,

 

Absolwent specjalności posiada umiejętność:

 • analizowania i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • prognozowania podstawowych wielkości finansowych projektów inwestycyjnych, w tym dokonywania oceny efektywności finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • dokonania racjonalnego wyboru źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz instrumentów inwestowania na rynkach finansowych,
 • zarządzania płynnością przedsiębiorstwa,
 • kształtowania strategii finansowej przedsiębiorstwa.

Praca

Ukończenie specjalności daje możliwość zatrudnienia na różnych szczeblach kierowniczych w działach finansów, controllingu, analiz i rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw. Znajomość zagadnień finansów przedsiębiorstw pozwala również na zatrudnienie w instytucjach finansowych (bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych), firmach doradczych i konsultingowych oraz działach finansowych administracji publicznej.  

Opłaty

Finanse, rachunkowość i podatki - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne/stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 150 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Partnerzy

Partnerzy w przygotowaniu programu kształcenia: BGŻ BNP Paribas S.A.Mennica Finanse SA

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Dzięki nowoczesnym metodom kształcenia, zajęciom realizowanym przez ekspertów rynkowych w profesjonalnym laboratorium finansowym (symulującym pracę w dealing roomie), pracy z tutorami oraz uczestnictwie w krajowych i zagranicznych programach stażowych i konkursach (np. konkurs CFA Institute Research Challenge), Akademia WSB  umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji. Realizowane w AWSB specjalności: ekonomia menedżerska, analityk rynku finansowego, rachunkowość i podatki czy finanse przedsiębiorstwa stanowią dla studentów szansę nie tylko na zdobycie oczekiwanych na rynku kompetencji, ale i możliwości nawiązania cennych kontaktów oraz wypromowania własnej osoby na rynku pracy. Jako ekspert rynków finansowych, po zapoznaniu się z programem kształcenia, gorąco rekomenduję studia z zakresu ekonomii i finansów w Akademii WSB.  

 

Marek Zuber

ekonomista, inwestor, analityk rynków finansowych