Rachunkowość i podatki

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Absolwent specjalności Rachunkowość i podatki dzięki przygotowanemu programowi będzie posiadał szeroką wiedzę w zakresie techniki i teorii związanej z rozliczeniami księgowymi i podatkowymi. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia ksiąg na podstawie wiedzy opartej o prawo krajowe oraz międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. Będzie w stanie podjąć pracę w wysoko poszukiwanym zawodzie księgowego. Ma również otwartą drogę do regulowanych zawodów doradcy podatkowego i biegłego rewidenta.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • przepisów prawnych z zakresu rachunkowości i podatków,
 • rachunku kosztów i wyników,
 • zasad sporządzania sprawozdań finansowych i prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej,
 • kompleksowej obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych,
 • zastosowania narzędzi informatycznych w rachunkowości,
 • zagadnień związanych z systemem podatkowym w Polsce.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 • interpretować przepisy z zakresu rachunkowości,
 • prowadzić księgi rachunkowe,
 • sporządzić sprawozdania finansowe zgodnie z polskimi wymogami oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej,
 • przeprowadzać rozliczenia podatkowe oraz efektywnie doradzać w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych.
 • w oparciu o dane sprawozdawcze i informacyjne przygotować informację na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
 • pracować w wybranych systemach informatycznych wykorzystywanych w rachunkowości.

Praca

Absolwenci specjalności rachunkowość i podatki mają możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w przedsiębiorstwie jako: księgowi, pracownicy działów finansowych, zajmujący się finansami firmy oraz pozyskujący środki na jej rozwój, analitycy finansowi, doradcy inwestycyjni, biegli rewidenci (po spełnieniu odpowiednich wymagań).

Opłaty

Finanse, rachunkowość i podatki - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne/stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 150 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Partnerzy

Partner w przygotowaniu programu kształcenia: Firma audytorska „Rewido” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Dzięki nowoczesnym metodom kształcenia, zajęciom realizowanym przez ekspertów rynkowych w profesjonalnym laboratorium finansowym (symulującym pracę w dealing roomie), pracy z tutorami oraz uczestnictwie w krajowych i zagranicznych programach stażowych i konkursach (np. konkurs CFA Institute Research Challenge), Akademia WSB  umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji. Realizowane w AWSB specjalności: ekonomia menedżerska, analityk rynku finansowego, rachunkowość i podatki czy finanse przedsiębiorstwa stanowią dla studentów szansę nie tylko na zdobycie oczekiwanych na rynku kompetencji, ale i możliwości nawiązania cennych kontaktów oraz wypromowania własnej osoby na rynku pracy. Jako ekspert rynków finansowych, po zapoznaniu się z programem kształcenia, gorąco rekomenduję studia z zakresu ekonomii i finansów w Akademii WSB.  

 

Marek Zuber

ekonomista, inwestor, analityk rynków finansowych