Finance management

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studia na specjalności finance management (realizowane w pełni w języku angielskim) dedykowane są dla osób, które planują pracę na stanowiskach menedżerskich i eksperckich w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Dzięki realizacji zajęć w profesjonalnym laboratorium finansowym studia wyposażają absolwentów we wszechstronne kompetencje z zakresu szeroko rozumianego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:

 • zasad i procedur efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • instrumentów inwestowania kapitałów,
 • metod i instrumentów analizy finansowej przedsiębiorstwa,
 • metod oceny efektywności finansowej inwestycji,
 • instrumentów i technik identyfikacji i ograniczania ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie,
 • planowania finansowego.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętność:

 • analizowania i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • prognozowania podstawowych wielkości finansowych projektów inwestycyjnych, w tym dokonywania oceny efektywności finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • dokonania racjonalnego wyboru źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz instrumentów inwestowania na rynkach finansowych,
 • zarządzania płynnością przedsiębiorstwa, kształtowania strategii finansowej przedsiębiorstwa.

Praca

Ukończenie tej specjalności daje możliwość zatrudnienia na różnych szczeblach kierowniczych w działach finansów, controllingu, analiz i rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw. Znajomość zagadnień finansów przedsiębiorstw pozwala również na zatrudnienie w instytucjach finansowych (bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych), firmach doradczych i konsultingowych oraz działach finansowych administracji publicznej. 

Opłaty

 

Zarządzanie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 350 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna


 

Partnerzy