International Business

Opis specjalności


Jeżeli...

 • chcesz poszerzyć swoje umiejętność posługiwania się językiem obcym,
 • szukasz studiów na najwyższym poziomie,
 • interesujesz się zjawiskami polityczno-ekonomicznymi,
 • w przyszłości chcesz pracować w międzynarodowych korporacjach, prowadzić międzynarodowy biznes, pracować w strukturach UE,

... to specjalność international business jest idealną propozycją dla Ciebie.

 

International business to specjalność studiów prowadzona wyłącznie w języku angielskim.

Pierwszy semestr to intensywna nauka języka, dzięki czemu studenci są przygotowani do studiów w języku angielskim.

 

Wiedza i umiejętności

Wybierając specjalność international business zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • stosowania technik i narzędzi sprzedaży,
 • budowania kontaktu z klientem, również w środowisku wielokulturowym,
 • marketingu międzynarodowego,
 • międzynarodowego prawa handlowego,
 • specyfiki międzynarodowych rozliczeń finansowych,
 • zasad przygotowywania korespondencji handlowej,
 • znaczenia różnic międzykulturowych w prowadzeniu międzynarodowego biznesu.


Absolwent będzie potrafił:

 • profesjonalnie przygotować dokumentację handlową,
 • zaprojektować strategię marketingową i strategię sprzedaży,
 • stosować w praktyce przepisy międzynarodowego prawa handlowego,
 • budować i zarządzać relacjami z klientami.


Dzięki zajęciom prowadzonym w języku angielskim każdy absolwent specjalności International Business ukończy studia ze znajomością języka angielskiego na poziomie C1 biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, duża ilość godzin zajęć z zakresu drugiego języka obcego (niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego) pozwoli na swobodne porozumiewanie się w języku, który stanowi kontynuację wcześniejszej edukacji.

 

Zdobądź uznane na świecie certyfikaty językowe!

W trakcie studiów studenci będą mogli zdobyć cenne na rynku pracy certyfikaty językowe:

 • Język angielski
 • Certyfikat międzynarodowy LCCI - język biznesu i korespondencji handlowej po I semestrze nauki
 • Certyfikat międzynarodowy TOEIC
 • Drugi język, np. - Certyfikat WiDAF (j. niemiecki), Test de francais international (j. francuski), Certyfikat BULAT (j. niemiecki, francuski, hiszpański).

 

International business to także:

 • ponad 500 godzin wykładów do wyboru (m.in.: warsztaty komunikacyjne, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, marketing internetowy, prawo dyplomatyczne i konsularne, savoir vivre w biznesie, biznes plan, zarządzanie strategiczne, zachowanie konsumentów, PR i inn.)
 • zagraniczne praktyki, staże zawodowe oraz stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus i Leonardo da Vinci.

Studenci mają możliwość realizacji części studiów w jednej z blisko 180 partnerskich Uczelni w Europie m.in. w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Danii, Norwegii, Turcji. Wyjeżdżając na studia w ramach programu Erasmus studenci otrzymują miesięcznie grant. Okres studiów w ramach programu Erasmus zostaje zaliczony na rzecz okresu studiów na którym student przebywał w Uczelni partnerskiej.

Program Erasmus daje możliwość realizacji praktyki w międzynarodowym środowisku. Praktyki odbywają się we współpracujących instytucjach, firmach, organizacjach w krajach europejskich m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na Słowenii. Wyjazdy organizowane są w trakcie przerwy między semestrami na okres 3 miesięcy. W ramach praktyk Erasmus studenci również otrzymują miesięcznie grant oraz dodatkowo mogą otrzymać wynagrodzenie od pracodawcy. Trzymiesięczne staże, w ramach programu Leonardo da Vinci daje możliwość pracy w zespole międzynarodowym, praktyczną naukę języka oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

 

Języki obce już nie obce!

 • zajęcia prowadzone przez native speakers, zagranicznych wykładowców (visting profesors), praktyków biznesu,
 • interaktywne formy uczenia się: zajęcia prowadzone w formie wykładów, warsztatów, treningów, gier biznesowych i symulacji; już na pierwszym semestrze warsztat integracyjny z zakresu komunikacji i budowania zespołu, e-leraningowa platforma do nauczania języków obcych CLIP,
 • praktyki studenckie i wizyty studyjne w międzynarodowych korporacjach, firmach prowadzących działy handlu zagranicznego czy współpracy z zagranicą, ale także konsulatach i ambasadach,
 • studiuj i pracuj, czyli skorzystaj z innowacyjnego programu 3 dni studiujesz 2 dni pracujesz, który pozwala połączyć studiowanie ze zdobywaniem doświadczenia w pracy.

Zajęcia odbywają się tylko od środy do piątku. Dwa pozostałe dni poświęcone są na dodatkowe szkolenia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wizyty studyjne, dodatkowe praktyki. Poza tym dni wolne pozwalają studentom, którzy studiują w trybie stacjonarnym podjąć pracę jeszcze przed skończeniem studiów.

Praca

Specjalność przygotowuje specjalistów dysponujących wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi skutecznie pracować w międzynarodowych korporacjach w Polsce i za granicą, w przedsiębiorstwach prowadzących działania handlowe w Europie i na świecie; specjalistów, którzy doskonale radzą sobie w wielokulturowym środowisku biznesowym. Popyt na tak przygotowanych pracowników wynika z rosnącej ilości inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce, procesu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, silnych związków gospodarczych Polski z Unią Europejską.

Opłaty

 

Zarządzanie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

 

Oferta specjalna

 

Zarządzanie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 350 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

Partnerzy

 
ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE

Today, ever-changing methods of management of organization together with a continuous pursuit of effectiveness and innovation accompanied by competition in every area of business create an environment in which a manager must dynamically adjust to changes and readily start applying novelties. The Management program at WSB University guarantees adequate preparation for the challenges of the modern world teaching students how to manage a turquoise organization, of corporate social responsibility as well as modern methods of prioritizing and time management.  Students gain a flexibility-oriented combination of practice and theory perfectly suiting the XXI-century challenges awaiting managers.

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC