International tourism

Opis specjalności

Absolwenci specjalności international tourism wyposażeni są w wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej. Są specjalistami z zakresu obsługi ruchu turystycznego w biurach podróży, przedsiębiorstwach hotelowych i jednostkach administracji państwowej, gdzie mogą spożytkować swoją wiedzę na temat szeroko rozumianej gospodarki turystycznej oraz efektywnego zarządzania tym obszarem.

 

Studenci tej specjalności poznają:

  • zjawiska międzynarodowego rynku turystycznego tj.: popyt i podaż,
  • uwarunkowania rozwoju tego rynku,
  • rozmiary i strukturę przestrzenną turystyki międzynarodowej.

 
Zapoznają się również z:

  • efektami finansowymi rozwoju turystyki międzynarodowej,
  • międzynarodowymi organizacjami turystycznymi.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

  • Funkcjonowanie podmiotów na międzynarodowym rynku turystycznym
  • Analiza rynków zagranicznych
  • Obsługa ruchu turystycznego
  • Prawo w turystyce

 

Certyfikaty

W ramach specjalności istnieje możliwość przygotowania do uzyskania certyfikatu pilota wycieczek. Absolwenci specjalności turystyka międzynarodowa posiądą wiedzę niezbędną do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu pilota wycieczek.
 

 

 

Praca

Absolwenci specjalności international tourism są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących na rynkach międzynarodowych, w biurach podróży i jednostkach turoperatorskich, w ogniwach administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki oraz organizacjach turystycznych. Absolwenci tej specjalności mogą też prowadzić własne firmy specjalizujące się w obsłudze zagranicznej turystyki wyjazdowej i przyjazdowej do Polski.

 

 

Opłaty

 

Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 350 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Partnerzy

   
     

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC