Zarządzanie projektem

Opis specjalności

Specjalność zarządzanie projektem ukierunkowana jest na przekazanie wiedzy z zarządzania projektami oraz rozwój umiejętności planowania, organizowania, realizacji i kontroli projektów. Poznane metody, techniki i nowoczesne narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami pozwolą absolwentom samodzielnie oraz w zespole pracować nad realizacją określonego projektu. Dzięki umiejętnościom szybkiego podejmowania decyzji, efektywnego komunikowania się, skutecznego podejmowania negocjacji oraz kreatywności i przedsiębiorczości absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami w dziedzinie zarządzania projektem

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:

 

 • ogólnych zasad zarządzania projektem,
 • zasad komunikowania i współpracy w zespole projektowym,
 • narzędzi wspomagających zarządzanie projektem,
 • metodyk zarządzania projektem: PRINCE 2, PKBok, Agile Management System,
 • procedur budżetowania projektów,
 • zasad prowadzenia dokumentacji projektowej.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • zaprojektować konkretne przedsięwzięcie,
 • skutecznie komunikować się i współpracować w projektowej pracy zespołowej,
 • właściwie dobrać i wykorzystać narzędzia wspomagające zarządzanie projektem,
 • odpowiednio wykorzystać specjalistyczną wiedzę z zakresu metodyk zarządzania projektem,
 • identyfikować czynniki ryzyka w zarządzaniu projektami oraz opracować propozycje działań mających na celu ich ograniczanie,
 • spełnić wymagania stawiane projektom unijnym,
 • przygotować budżet projektu,
 • prowadzić dokumentację projektową.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 

Po ukończeniu specjalności zarządzanie projektem absolwent może znaleźć zatrudnienie w jednostkach produkcyjnych, badawczo-rozwojowych, służbach zaopatrzenia i dystrybucji oraz innych, nastawionych na wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych o charakterze technologicznym, technicznym i organizacyjnym.

Praca

Po ukończeniu specjalności zarządzanie projektem absolwent może znaleźć zatrudnienie w jednostkach produkcyjnych, badawczo-rozwojowych, służbach zaopatrzenia i dystrybucji oraz innych, nastawionych na wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych o charakterze technologicznym, technicznym i organizacyjnym.

 

 

Opłaty

Zarządzanie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Partner w przygotowaniu programu kształcenia: Ottima Plus Sp. z o.o. 

Partnerami Akademii WSB w tym zakresie są również: PKO BP, Santander Bank, Simple, Kamsoft, TÜV NORD Polska oraz Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu.

   
     

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Absolwent kierunku Zarządzanie dysponuje umiejętnościami pozwalającymi analizować otoczenie przedsiębiorstwa, w szczególności środowisko rynkowe i konkurencyjne firmy, profesjonalnie zarządzać zasobami wewnętrznymi i planować strategie marketingowe, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. W kwestii zarządzania projektami, posiada kompetencje do planowania, organizowania, realizacji i kontroli projektów. Dzięki poznanym metodom, technikom i nowoczesnym narzędziom informatycznym do zarządzania projektami, jest gotowy samodzielnie lub w zespole pracować nad realizacją określonego projektu.

 

Dr Marcin Lis
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC