Zarządzanie przedsiębiorstwem

Opis specjalności

Studia w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem przygotowują studenta do pełnienia roli skutecznego menedżera w pełni wykorzystującego potencjał firmy. Studenci poznają tajniki zarządzania firmami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi wypływające na zwiększenie szansy na sukces rynkowy firmy.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • metod organizacji i zarządzania,
 • podejmowania decyzji kierowniczych,
 • inwestycji kapitałowych,
 • metod pozyskiwania kapitału,
 • funkcjonowania giełdy,
 • podstawowych strategii marketingowych przedsiębiorstwa,
 • psychologii pracy,
 • posiada umiejętności:
 • tworzenia biznesplanu firmy,
 • opracowania strategii rozwoju firmy,
 • analizy rozwoju przedsiębiorstwa,
 • tworzenia strategii marketingowej firmy/produktu oraz przygotowania planu działań marketingowych dla realizacji przyjętej strategii,
 • przygotowania i wdrożenia zmiany w organizacji.

Absolwent posiada świadomość odpowiedzialności zawodowej.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Przedsiębiorstwa na rynku finansowym
 • Metody pozyskiwania kapitału
 • Strategie i plany marketingowe
 • Inwestycje przedsiębiorstw i źródła ich finansowania

 

Certyfikaty

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą TUV NORD Polska absolwenci kierunku zarządzanie specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów:

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

 

Praca

Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania, samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny zarządzania w firmach konsultingowych.

Opłaty

Zarządzanie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów polskich i zagranicznych – możliwość ubiegania się już po pierwszym semestrze studiów!

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Realizacja programu specjalności prowadzone jest w partnerstwie z firmą Stalprofil S.A.

Partnerami Akademii WSB w zakresie doskonalenia kadr zarządczych są m.in.: TÜV NORD POLSKA, Centrum Szkolenia i Psychologii Biznesu, DPM Doradztwo Zawodowe.

 

     
     

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Absolwent kierunku Zarządzanie dysponuje umiejętnościami pozwalającymi analizować otoczenie przedsiębiorstwa, w szczególności środowisko rynkowe i konkurencyjne firmy, profesjonalnie zarządzać zasobami wewnętrznymi i planować strategie marketingowe, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. W kwestii zarządzania projektami, posiada kompetencje do planowania, organizowania, realizacji i kontroli projektów. Dzięki poznanym metodom, technikom i nowoczesnym narzędziom informatycznym do zarządzania projektami, jest gotowy samodzielnie lub w zespole pracować nad realizacją określonego projektu.

 

Dr Marcin Lis
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC