Język angielski w biznesie i w turystyce

Opis specjalności

Cel studiów:

 

Celem specjalności jest dostarczenie absolwentowi wiedzy i umiejętności pozwalających na biegłe posługiwanie się językiem specjalistycznym. Interdyscyplinarne kształcenie zakłada edukację językową ukierunkowaną na obsługę sfery biznesu i turystyki, ale także dobre przygotowanie w zakresie dyscyplin teoretycznych, takich jak prawo, ekonomia, podstawy zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy we wszelkich organizacjach i instytucjach gospodarczych na stanowiskach związanych z szeroko rozumianą korespondencją urzędową i handlową, ale także marketingiem międzynarodowym, działalnością eksportową przedsiębiorstw. Ponadto może znaleźć zatrudnienie w biurach turystycznych lub innych organizacjach związanych z branżą turystyczną.

 

Absolwenci specjalności "Angielski język w biznesie i w turystyce" posiadają wiedzę z zakresu:

 

 

 • podstawowych zagadnień ekonomicznych, 
 • podstaw zarządzania przedsiębiorstwem,
 • przygotowywania listów handlowych i korespondencji biznesowej,
 • podstaw prawa w różnym jego wymiarze, w tym angielskiego słownictwa prawniczego,
 • podstawowych zagadnień odnoszących się do turystyki międzynarodowej, w tym obsługi ruchu turystycznego,
 • różnic kulturowych mających znaczenie w budowaniu biznesowych relacji międzynarodowych,

 

Absolwenci specjalności "Angielski język w biznesie i w turystyce" posiadają umiejętności pozwalające:

 

 • prowadzenie w języku angielskim korespondencji biznesowej według określonych standardów,
 • omawianie w języku angielskim podstawowych  zasad funkcjonowania gospodarki, działalności biznesowej, 
 • interpretowanie przepisów prawnych, istotnych z perspektywy działalności organizacji,
 • skuteczne wykorzystywanie w działalności zawodowej wiedzy na temat różnic kulturowych, dostosowuje komunikaty do odbiorców z różnych kręgów kulturowych
 • przygotowywania w języku angielskim dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności turystycznej.

 

Absolwenci specjalności "Angielski język w biznesie i w turystyce" są ludźmi otwartymi na nową wiedzę oraz posiadaja świadomość odpowiedzialności zawodowej.

 

Przykładowe przedmioty:

 

 • Korespondencja handlowa
 • Angielski język biznesu
 • Wprowadzenie do ekonomii
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Techniki negocjacji
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Podstawy obsługi ruchu turystycznego
 • Angielski język specjalistyczny w turystyce
 • Podstawy prawa

 

 

Praca

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy we wszelkich organizacjach i instytucjach gospodarczych na stanowiskach związanych z szeroko rozumianą korespondencją urzędową i handlową, ale także marketingiem międzynarodowym, działalnością eksportową przedsiębiorstw. Ponadto może znaleźć zatrudnienie w biurach turystycznych lub innych organizacjach związanych z branżą turystyczną.

Opłaty

Filologia angielska - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Partnerem Akademii WSB jest Kilgray Translation Technologies. Dzięki tej współpracy studenci filologii angielskiej otrzymują bezpłatny dostęp do oprogramowania MemoQ - komputerowego narzędzia wspierającego profesjonalne tłumaczenia. Po skończeniu studiów mogą dokonać zakupu na preferencyjnych warunkach.

   

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Atutem tego kierunku są spotkania z praktykami, ekspertami w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach translatorycznych oraz zajęcia w formie warsztatów, treningów czy symulacji. Warto dodać, że absolwent filologii, poza znajomością języka angielskiego na najwyższym poziomie, uzyskuje kompetencje do posługiwania się drugim językiem obcym (na poziomie średnim, m.in. chińskiego). Absolwenci często posługują się również biegle słownictwem specjalistycznym z zakresu angielskiego języka prawniczego, biznesowego lub medycznego. Specjalizują się także w zakresie obsługi oprogramowania do tłumaczeń MemoQ.

 

mgr Iwona Gandor
tłumacz konferencyjny języka angielskiego

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC