Język angielski w edukacji przedszkolnej

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Cel studiów:

 

Specjalność ta jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój oraz rosnącą liczbę przedszkoli anglojęzycznych, a także zwiększony nacisk na wielojęzyczną edukację od najwcześniejszych lat. Interdyscyplinarne kształcenie na tej specjalności zapewnia wszechstronne wykształcenie filologiczne, łącząc je z kompleksowym przygotowaniem pedagogicznym w zakresie edukacji przedszkolnej. Absolwent studiów nabywa kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu, ponadto wyróżnia się zaawansowaną znajomością języka (pozwalającą podjąć pracę także w innych sektorach), wiedzą z zakresu metodyki i technik nauczania języka obcego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a także znajomością kultury, literatury i historii krajów anglojęzycznych.

 

 

Perspektywy zatrudnienia:

 

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w języku angielskim w placówkach przedszkolnych, a także szkołach językowych oraz organizacjach prowadzących zajęcia języka angielskiego dla najmłodszych. Ponadto wykształcenie filologiczne umożliwia pracę we wszelkich instytucjach publicznych i prywatnych stawiających nacisk na biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Absolwenci specjalności "Język angielski w edukacji przedszkolnejposiadają wiedzę z zakresu:

 

  • metodyki i technik nauczania języka obcego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
  • współczesnych teorii wychowania i nauczania,
  • komunikacji interpersonalnej i społecznej,
  • przygotowania dydaktycznego, podstaw merytorycznych do nauczania w przedszkolu.

 

Absolwenci specjalności "Język angielski w edukacji przedszkolnejposiadają umiejętności pozwalające:

 

  • prowadzenie w języku angielskim zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym o różnej tematyce,
  • połączenie zaawansowanej znajomości języka angielskiego z dostosowaniem komunikacji do potrzeb i poziomu dzieci w wieku przedszkolnym,
  • wykorzystanie teorii wychowania i nauczania w procesie kształcenia,
  • porozumiewanie się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk wykorzystując swoje kompetencje komunikacyjne, konstruując dobrą atmosferę, sprzyjającą komunikacji w klasie szkolnej,
  • ocenianie przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

Praca

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w języku angielskim w placówkach przedszkolnych, a także szkołach językowych oraz organizacjach prowadzących zajęcia języka angielskiego dla najmłodszych. Ponadto wykształcenie filologiczne umożliwia pracę we wszelkich instytucjach publicznych i prywatnych stawiających nacisk na biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opłaty

Filologia angielska - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy