Filologia angielska z językiem chińskim

Opis specjalności

Studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i chińskiego – obecnie jednego z najbardziej pożądanych języków na rynku pracy. Studia na tej specjalności pozwalają absolwentom zdobyć wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie języka głównego (język angielski) oraz języka chińskiego w zakresie pozwalającym na swobodne posługiwanie się nimi w praktyce zawodowej. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka, a w przypadku chińskiego – intensywna nauka od podstaw. Studenci zdobywają wiedzę o kulturze, literaturze i historii krajów anglojęzycznych, poznają realia społeczno-kulturowe Chin i krajów Azji Wschodniej. W trakcie zajęć studenci korzystają z najnowszych narzędzi technologicznych wspierających naukę języków. Należą do nich: platforma Moodle, tablice interaktywne oraz e-learning. Partnerem w realizacji programu kształcenia jest Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych „TEPIS”.

 

Absolwent  specjalności posiada wiedzę z zakresu:

  • historii Chin i krajów Azji Wschodniej,
  • kultury obszaru języka chińskiego,
  • podstaw translatoryki,
  • słownictwa angielskiego i chińskiego oraz struktur językowych niezbędnych do porozumiewania się oboma językami.

 

Absolwent  specjalności potrafi:

  • formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów,
  • przedstawić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, swobodne wyrazić sądy, opinie, argumenty,
  • wykorzystywać słownictwo specjalistyczne niezbędne do pracy w środowisku pracy,
  • wykonywać elementarne tłumaczenia pisemne oraz ustne.

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci specjalności filologia angielska z językiem chińskim znajdują zatrudnienie w międzynarodowym środowisku biznesowym, organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych, agencjach reklamowych, domach mediowych, agencjach konsultingowych, firmach doradczych, instytucjach badawczych, sektorze turystycznym, mediach tradycyjnych i elektronicznych, a także jako pożądani na rynku pracy tłumacze języka chińskiego.

Biorąc pod uwagę poszerzony wybór w zakresie lektoratów języka obcego absolwenci przygotowani są również do nawiązywania kontaktów międzynarodowych spoza krajów anglosaskich. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwalają również podjęcie dalszego kształcenia na studiach II stopnia, a także poszerzania swojej wiedzy na studiach podyplomowych czy kursach związanych ze specjalizacją.

 

Opłaty

Filologia angielska - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Partnerem Akademii WSB jest Kilgray Translation Technologies. Dzięki tej współpracy studenci filologii angielskiej otrzymują bezpłatny dostęp do oprogramowania MemoQ - komputerowego narzędzia wspierającego profesjonalne tłumaczenia. Po skończeniu studiów mogą dokonać zakupu na preferencyjnych warunkach.

   

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Atutem tego kierunku są spotkania z praktykami, ekspertami w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach translatorycznych oraz zajęcia w formie warsztatów, treningów czy symulacji. Warto dodać, że absolwent filologii, poza znajomością języka angielskiego na najwyższym poziomie, uzyskuje kompetencje do posługiwania się drugim językiem obcym (na poziomie średnim, m.in. chińskiego). Absolwenci często posługują się również biegle słownictwem specjalistycznym z zakresu angielskiego języka prawniczego, biznesowego lub medycznego. Specjalizują się także w zakresie obsługi oprogramowania do tłumaczeń MemoQ.

 

mgr Iwona Gandor
tłumacz konferencyjny języka angielskiego

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC