Filologia angielska z językiem rosyjskim

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studia filologia angielska z językiem rosyjskim pozwalają absolwentom zdobyć wykształcenie ogólno-humanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów języka głównego (język angielski) oraz języka drugiego w zakresie pozwalającym na swobodne posługiwanie się nimi w praktyce zawodowej. W ramach specjalności absolwenci poszerzają kompetencje językowe z zakresu języka rosyjskiego.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • historii Rosji,
 • kultury obszaru języka rosyjskiego,
 • podstaw translatoryki,
 • słownictwa rosyjskiego i struktur językowych niezbędnych do porozumiewania się językiem rosyjskim na poziomie B2

 

Absolwent posiada umiejętności umożliwiające:

 • formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych i pisemnych w szerokim zakresie tematów,
 • przedstawienie swojego stanowiska w sprawach będących przedmiotem dyskusji, swobodne wyrażanie sądów, opinii, argumentowanie w języku rosyjskim,
 • wykorzystywanie słownictwa specjalistycznego niezbędnego do pracy w środowisku biznesowym,
 • wykonywanie elementarnych tłumaczeń pisemnych i ustnych.

 

Wybrane przedmioty:

 • Podstawy translatoryki
 • Historia i kultura Rosji
 • Rosyjski język biznesu
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego (pisanie, konwersacja, gramatyka opisowa)

Praca

Absolwent filologii angielskiej z językiem rosyjskim jest przygotowany do podjęcia pracy w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce, przedsiębiorstwach międzynarodowych i innych sektorach, które wymagają znajomości języka angielskiego i/ lub rosyjskiego.

Opłaty

Filologia angielska - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Partnerem Akademii WSB jest Kilgray Translation Technologies. Dzięki tej współpracy studenci filologii angielskiej otrzymują bezpłatny dostęp do oprogramowania MemoQ - komputerowego narzędzia wspierającego profesjonalne tłumaczenia. Po skończeniu studiów mogą dokonać zakupu na preferencyjnych warunkach.

   

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Atutem tego kierunku są spotkania z praktykami, ekspertami w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach translatorycznych oraz zajęcia w formie warsztatów, treningów czy symulacji. Warto dodać, że absolwent filologii, poza znajomością języka angielskiego na najwyższym poziomie, uzyskuje kompetencje do posługiwania się drugim językiem obcym (na poziomie średnim, m.in. chińskiego). Absolwenci często posługują się również biegle słownictwem specjalistycznym z zakresu angielskiego języka prawniczego, biznesowego lub medycznego. Specjalizują się także w zakresie obsługi oprogramowania do tłumaczeń MemoQ.

 

mgr Iwona Gandor
tłumacz konferencyjny języka angielskiego

Najczęściej wybierana specjalność

Specjalizacja tłumaczeniowa

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Dzienne studia dofinansowane

Studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie

Sprawdź szczegóły