Security and continuity of IT

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Specjalność Mobile and Cloud computing realizowane są w ramach BECOME AN EXPERT IN IT - MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA

 

Cel

Program studiów kształci specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i wrażliwości systemów informatycznych, działań security operations, etycznym hackingiem, testami penetracyjnymi, mechanizmami wysokiej dostępności, systemami odpornymi na awarię. Zajęcia w ramach specjalności przygotowują studentów do certyfikacji CCNA Security.

 

Atuty kierunku

 • 100% zajęć w jęz. angielskim
 • Zajęcia w międzynarodowej grupie studentów
 • Przygotowanie do pracy w międzynarodowych korporacjach z branży IT
 • Program kształcenia zbudowany we współpracy z praktykami IT
 • Wśród kadry dydaktycznej – nauczyciele z renomowanych uczelni zagranicznych oraz praktycy IT
 • Dodatkowe zajęcia z zakresu Design Thinking i Problem solving
 • Zajęcia prowadzone metoda projektową – Problem Based Learning, learning by developing (studenci w zespołach rozwiązują praktyczny problem występujący w konkretnej organizacji) 
 • Wizyty studyjne w w międzynarodowych korporacjach z branży IT
 • Tytuł inżyniera
 • Specjalistyczne zajęcia z komunikacji międzykulturowej
 • Przygotowanie studentów do uzyskania międzynarodowych certyfikatów  językowych i informatycznych (TOEIC, CISCO CCNA Security, Audytor Systemu Zarządzania Usługami IT) ,
 • Lektorat z drugiego języka obcego 300 godz.

 

Zajęcia realizowane w trakcie specjalności przygotują studentów do certyfikacji CCNA Security. W ramach specjalności przewidziano wykłady oraz laboratoria i projekty. W ramach projektów wdrażane są praktyczne realizacje rozwiązań IT kładących szczególną uwagę na zagadnienia bezpieczeństwa. Tematy projektu realizowane są we współpracy z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego, tak, by ich realizacja miała charakter jak najbardziej praktyczny i przydatny w pracy zawodowe.

 

Według prognoz rozwoju technologii IT w następnych latach przodować będą rozwiązania z zakresu sieci komputerowych, systemów mobilnych i szeroko pojętego Internetu Rzeczy. Rozwiązania techniczne związane z tymi aspektami kładą szczególną wagę na zachowanie bezpieczeństwa infrastrukturalnego, danych oraz użytkowników.

 

Absolwent kierunku:

jest specjalistą z obszaru zagadnień związanych z wrażliwością systemów informatycznych, atakami na bezpieczeństwo, socjotechnikami, działaniem działów security operations, etycznym hackingiem, testami penetracyjnymi, mechanizmami wysokiej dostępności, systemami odpornymi na awarię.

 

Praca

Studia przygotowują specjalistów w zakresie nowoczesnych rozwiązań dla użytkowników indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Absolwent jest gotowy zarówno do pracy w międzynarodowych organizacjach w działach IT, security operations czy zespołach projektowych działających w zakresie bezpieczeństwa i wrażliwości systemów informatycznych, etycznego hackingu, testami penetracyjnymi, mechanizmami wysokiej dostępności, systemami odpornymi na awarię.

 

Opłaty

Informatyka - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Partnerzy