Administracja publiczna i e-administracja

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Program nauczania łączy w sobie problematykę zamówień publicznych z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, nadzoru nad realizacją zamówień, elektronizacją zamówień publicznych oraz audyt w zamówieniach publicznych. Jest oparty na połączeniu nauk prawnych, nauk o administracji i nauk o zarządzaniu. Absolwent studiów na specjalności zarządzanie publiczne i e-administracja jest przygotowany do pracy w instytucjach sektora publicznego i niepublicznego. Po ukończeniu specjalności na kierunku administracja, może podjąć prace w urzędach administracji rządowej, samorządowej oraz w przedsiębiorstwach współpracujących z administracją publiczną.

 

ABSOLWENT SPECJALNOŚCI POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 

 • sektora publicznego i administracji publicznej,
 • kryzysu gospodarczego i politycznego,
 • ewolucji sektora publicznego,
 • doskonalenia świadczeń usług publicznych,
 • zmiany zasad realizacji programów publicznych,
 • interoperacyjności systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego w postaci elektronicznej.

 

ABSOLWENT SPECJALNOŚCI POTRAFI:

 

 • zinterpretować regulacje prawne dotyczące finansów publicznych w Polsce oraz polskiego systemu zamówień publicznych,
 • poprawnie przygotować postępowanie o zamówienie publiczne,
 • zdiagnozować określony problem z zakresu prawa pracy oraz skutecznie go rozwiązać,
 • zainicjować i uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych, w tym uzyskiwania koncesji i zezwoleń, zna zasady informatyzacji zamówień publicznych,
 • zainicjować i uczestniczyć w postępowaniach cywilnych,
 • uczestniczyć w negocjacjach biznesowych i zamówień publicznych,
 • prowadzić dokumentację urzędową, w tym dokumentacje zamówień publicznych,
 • wskazać środki ochrony prawnej.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI:

 • Negocjacje i mediacje w obrocie gospodarczym
 • Arbitraż gospodarczy
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo cywilne – zobowiązania
 • Postępowanie cywilne
 • Pisma w obrocie gospodarczym
 • Rozwiązywanie sporów publicznych
 • Informatyzacja zamówień publicznych.

Praca

Opłaty

Administracja  - studia I stopnia   Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 

100 zł * 395 zł

100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 150 zł miesięcznie. Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie".

Partnerzy