Bezpieczeństwo informacji w administracji i w biznesie

Opis specjalności

Celem specjalności bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie jest przygotowanie studenta do pełnienia menedżerskich funkcji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym w szczególności przygotowania zasad bezpiecznego przechowywania, przetwarzania i obiegu informacji oraz  audytowania i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • znaczenia informacji w zarządzaniu jednostkami administracyjnymi oraz przedsiębiorstwem,
 • współczesnych zagrożeń wymierzonych w bezpieczeństwo informacji, przechowywanej zarówno w systemach komputerowych jak i poza systemem komputerowym,
 • podstawowych przepisów prawnych, regulujących zagadnienie ochrony informacji,
 • norm i standardów bezpieczeństwa informacji,
 • współczesnych metod przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania informacji.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające:

 • zdefiniowanie podstawowych właściwości informacji mających znaczenie dla procesów zarządzania;
 • wykonanie analizy zagrożeń informacji,
 • idefiniowanie kluczowych dla przedsiębiorstwa zasobów podlegających ochronie
 • przygotowanie kompletnej procedury zabezpieczenia informacji;
 • wdrożenie poznanych norm i standardów zabezpieczenia informacji;
 • dokonanie audytu w zakresie systemu ochrony bezpieczeństwa informacji;
 • monitorowanie zasobów informatycznych.

 

Absolwent:

 • jest świadom, istotności właściwej ochrony informacji w pracy zawodowej,
 • jest otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie metod ochrony informacji.

 

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem sprzętowym i sieci
 • Podstawy systemów kryptograficznych i kontrola dostępu do systemu
 • Przydatność dowodowa i zabezpieczanie dowodów elektronicznych w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych

 

Praca

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom specjalności bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie na podjęcie pracy w administracji publicznej, firmach doradczych oraz  przedsiębiorstwach na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie i bezpieczeństwo informacji. 

Opłaty

Administracja  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 

Studia dzienne (stacjonarne)

 

100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 150 zł miesięcznie. Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie".

Partnerzy

Znaczącym partnerem dla tej specjalności jest Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

 

   

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC