Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Opis specjalności

Studia w specjalności prawo pracy i ubezpieczenia społeczne przeznaczone są dla osób zainteresowanych zagadnieniami kadrowo-płacowymi.

Ubezpieczenia społeczne to trudna tematyka ze względu na niestabilny system ubezpieczeń społecznych w Polsce. Dlatego wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów praktyków, sędziów sądu pracy oraz inspektorów pracy.

 

Student w ramach studiów pozna zagadnienia:

 • źródła i zasady prawa pracy,
 • stosunek pracy i dokumentacja kadrowa,
 • czas pracy i urlopy,
 • wynagrodzenie za pracę i jego ochrona,
 • związki zawodowe i układy zbiorowe pracy,
 • ochrona informacji niejawnych i danych osobowych,
 • ochrona pracy, Państwowa Inspekcja Pracy.
 • ubezpieczenia społeczne, w tym przepisy obowiązujęce w Unii Europejskiej.

 

Absolwent posiada umiejętności dotyczące:

 • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, zmiany stosunku pracy, wygaśnięcie umowy o pracę, odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników, świadectwa pracy, roszczenia pracowników w związku z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę, wykroczeń przeciwko prawom pracownika, sporów ze stosunku pracy, dokumentacji kadrowej,
 • wyliczenia czasu pracy, udzielania czasu wolnego, urlopów: wypoczynkowego, macierzyńskiego, ojcowskiego, bezpłatnego.
 • postępowania w przypadku wypadku przy pracy (procedury, dokumentacja),
 • prawnej ochrony zdrowia pracowników, chorób zawodowych, ochrony pracy kobiet i młodocianych,.
 • organów nadzoru nad warunkami pracy, praktycznych aspektów działania Państwowej Inspekcji Pracy,
 • obowiązków pracodawcy związanych z ubezpieczeniami społecznymi, ubezpieczeń rentowych i wypadkowych, ubezpieczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, emerytury i renty,
 • Międzynarodowego Prawa Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Praca

Absolwent studiów  Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne będzie przygotowany do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych przedsiębiorstw każdej branży.

 

 

 

 

Opłaty

Administracja  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 150 zł miesięcznie. Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie".

Partnerzy

Partnerem Akademii WSB jest m.in. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA).

 
   

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Program kształcenia na kierunku administracja koncentruje się wokół nauk o państwie i prawie, a przedmioty prawnicze prowadzone są przez praktyków – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, urzędników. W ramach kierunku funkcjonują różne specjalności, w tym e-administracja, która pozwala zdobyć wiedzę w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii i oprogramowania. Obserwując rosnąca otwartość administracji publicznej na informatyczne narzędzia do realizacji postępowań administracyjnych jest przyszłością – cieszę się, że Akademia WSB, tworząc program nauczania na tym kierunku, umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Ideą programu studiów administracyjnych pozostaje to, aby ich absolwent był cenionym i wartościowym pracownikiem zarówno dla sektora administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

 

mgr Łukasz Staszel
adwokat prowadzący Kancelarię Adwokacką Łukasz Staszel w Katowicach, świadczący pomoc prawną dla przedsiębiorców z różnych branż, w tym przedsiębiorców zagranicznych

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC