Doradztwo zawodowe

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego. Absolwent specjalności doradztwo zawodowe w oparciu o wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne będzie mógł świadczyć usługi doradcze w zakresie zarządzania, psychologii i komunikacji.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • doradztwa zawodowego, personalnego i coachingu kariery,
 • umiejętności aktywnego radzenia sobie na rynku pracy,
 • więzi społecznych i występujących między nimi relacji,
 • klasyfikacji zawodów i predyspozycji psychofizycznych potrzebnych do ich wykonywania,
 • koncepcji dotyczących rozwoju funkcjonowania w różnych strukturach społecznych, kulturowych i ich odniesienia do działalności zawodowej, teorii rozwoju społecznego i koncepcji zmian społecznych, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 • prowadzić poradnictwo indywidualne i grupowe,
 • rozpoznać typy i rodzaje grup społecznych oraz ich funkcjonowanie w różnych społeczeństwach i środowiskach,
 • rozwiązywać typowe dla działalności zawodowej zadania z zakresu socjologii, prawidłowo posługując się systemami normatywnymi oraz normami i regułami (prawnymi, etycznymi, zawodowymi, moralnymi),
 • samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, analizować, oceniać  i interpretować zjawiska zachodzące w organizacji, w szczególności w obszarze doradztwa zawodowego.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Systemy motywacyjne
 • Rekrutacja i selekcja personelu
 • Nowoczesne trendy w HR
 • Oceny pracownicze
 • Prawo pracy
 • Podstawy coachingu
 • Perswazja i wywieranie wpływu
 • Techniki negocjacji
 • Badania społeczne i rynkowe w Internecie
 • Systemy Informacyjne i Analiza Danych

Praca

Opłaty

 

Socjologia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100zł * 350 zł 100zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy