Zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis specjalności

Akredytacja

Podczas kontroli kierunku Socjologia specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi otrzymała szczególne wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Cel

Celem specjalności zarzadzanie zasobami ludzkimi jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu procesów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie,  kreowanie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego zarządzania ludźmi w organizacji.

 

Uwaga!

Specjalność realizowana pod patronatem najstarszej agencji doradztwa personalnego w Polsce Południowej - Doradztwo Personalne Menedżer.

Gwarancja wysokiej jakości zajęć w oparciu o doświadczenie praktyków (doradców personalnych, menedżerów HR, konsultantów personalnych).

Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi prowadzą praktycy. Po zakończonych zajęciach studenci otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach, wydane przez DPM.
 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • celów i funkcji polityki personalnej firmy, narzędzi rekrutacyjno-selekcyjnych, zasad ich stosowania, standardów oceny i podejmowania decyzji rekrutacyjnych,
 • zasad budowania systemów motywacyjnych,
 • tworzenia, wdrażania i funkcjonowania systemów ocen pracowniczych,
 • psychologicznych barier w ocenianiu innych oraz błędów najczęściej popełnianych przez osoby dokonujące oceny,
 • specyfiki projektowania procesów rozwojowych i szkoleniowych dla pracowników,
 • metod identyfikacji potrzeb szkoleniowych i ewaluacji efektów szkoleniowych.
   

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Psychologia procesów kadrowych
 • System zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym
 • Kontroling kadrowy
 • Nowoczesne trendy w HR
 • Szkolenia i kształtowanie kariery zawodowej pracowników
 • Personal Branding 
 • Zarządzanie kompetencjami w organizacji
 • Trening wystąpień publicznych i radzenia sobie ze stresem

 

Praca

Absolwent jest est przygotowany do pracy w:

 • działach HR
 • firmach rekrutacyjnych
 • organach administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach 

Opłaty

 

Socjologia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
     
ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Jeśli jesteście ciekawi ludzi i świata, lubicie zagadnienia humanistyczne, różnorodność kultur, ale fascynują Was też sondaże czy statystyka – studia socjologiczne są dla Was. Ich absolwenci cechują się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Potrafią diagnozować zmiany w społeczeństwie i badać jego funkcjonowanie. Badane są jednostki w kontakcie z innymi grupami społecznymi, ale również całe grupy społeczne. Poznacie metodologię badań, nauczycie się diagnozowania, wyjaśniania, interpretacji zjawisk społecznych i dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa. Te kompetencje powodują, że socjolog doskonale sprawdzi się m.in. w zarządzaniu ludźmi, doradztwie zawodowym, zarówno w biznesie, jak i w administracji publicznej. Zapraszam na studia socjologiczne w Akademii WSB!

 

prof. dr hab. Jacek Wódz
socjolog, wykładowca akademicki

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC