Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Akredytacja

Podczas kontroli kierunku Socjologia specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi otrzymała szczególne wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Cel

Celem specjalności zarzadzanie zasobami ludzkimi jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu procesów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie,  kreowanie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego zarządzania ludźmi w organizacji.

 

Uwaga!

Specjalność realizowana pod patronatem najstarszej agencji doradztwa personalnego w Polsce Południowej - Doradztwo Personalne Menedżer.

Gwarancja wysokiej jakości zajęć w oparciu o doświadczenie praktyków (doradców personalnych, menedżerów HR, konsultantów personalnych).

Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi prowadzą praktycy. Po zakończonych zajęciach studenci otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach, wydane przez DPM.

 

WSB pyta studentów ... o opinię

Badania przeprowadzone wśród absolwentów specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi pokazują, że 97% absolwentów jest zdecydowanie zadowolona z udziału w zajęciach specjalizacyjnych.

 

Studenci wysoko ocenili: jakość kształcenia (85%), przydatność wiedzy (100%) i umiejętności (97%). Ponadto pozytywnie studenci ocenili program specjalności, wiedzę specjalistyczną wykładowców, umiejętności wykładowców zainteresowania przedmiotem zajęć.

 

Wśród atutów specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi przede wszystkim studenci podkreślali praktyczny aspekt prowadzonych zajęć, związek specjalności z realnymi problemami biznesowymi i związek specjalności z zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów z zakresu HR.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • celów i funkcji polityki personalnej firmy, narzędzi rekrutacyjno-selekcyjnych, zasad ich stosowania, standardów oceny i podejmowania decyzji rekrutacyjnych,
 • zasad budowania systemów motywacyjnych,
 • tworzenia, wdrażania i funkcjonowania systemów ocen pracowniczych,
 • psychologicznych barier w ocenianiu innych oraz błędów najczęściej popełnianych przez osoby dokonujące oceny,
 • specyfiki projektowania procesów rozwojowych i szkoleniowych dla pracowników,
 • metod identyfikacji potrzeb szkoleniowych i ewaluacji efektów szkoleniowych.

 

Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią m.in.:

 • zdefiniować problem z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zaproponować drogę do jego rozwiązania,
 • określić i uzasadnić wartość prognostyczną metod selekcyjnych,
 • zaplanować przebieg procesu selekcyjnego i rozpoznać główne błędy popełniane w procesie rekrutacyjno-selekcyjnym,
 • ocenić wybrane metody efektywnej motywacji pracowników,
 • wskazać powiązania potrzeb szkoleniowych z poziomem oceny efektywności szkoleń;
 • określić łańcuch przyczynowo-skutkowy efektów szkoleniowych,
 • rozróżnić skuteczny i nieprawidłowy przebieg rozmowy oceniającej oraz wskazać błędy popełniane podczas przygotowania się do rozmowy oceniającej oraz w trakcie jej przebiegu.

Absolwent specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi jest przygotowany do pracy jako: menedżer personalny, ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, konsultant personalny, zajmujący się rekrutacją i selekcją personelu, doradca zawodowy, specjalista w biurach pracy.

 

Absolwenci mogą podejmować pracę w działach personalnych, agencjach doradczych, w firmach szkoleniowych, w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych na stanowiskach konsultantów do spraw personalnych.

Praca

Absolwent jest est przygotowany do pracy w:

 • działach HR
 • firmach rekrutacyjnych
 • organach administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach 

Opłaty

 

Socjologia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 350 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
     
ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Jeśli jesteście ciekawi ludzi i świata, lubicie zagadnienia humanistyczne, różnorodność kultur, ale fascynują Was też sondaże czy statystyka – studia socjologiczne są dla Was. Ich absolwenci cechują się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Potrafią diagnozować zmiany w społeczeństwie i badać jego funkcjonowanie. Badane są jednostki w kontakcie z innymi grupami społecznymi, ale również całe grupy społeczne. Poznacie metodologię badań, nauczycie się diagnozowania, wyjaśniania, interpretacji zjawisk społecznych i dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa. Te kompetencje powodują, że socjolog doskonale sprawdzi się m.in. w zarządzaniu ludźmi, doradztwie zawodowym, zarówno w biznesie, jak i w administracji publicznej. Zapraszam na studia socjologiczne w Akademii WSB!

 

prof. dr hab. Jacek Wódz
socjolog, wykładowca akademicki