International business, trade & marketing

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności


Program studiów w ramach specjalności International business, trade & marketing koncentruje się na praktycznych aspektach rynków globalnych oraz na przekazaniu wiedzy mającej zastosowanie w handlu międzynarodowym, imporcie i eksporcie, międzynarodowym marketingu produktów oraz globalnym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Absolwent tej specjalności uzyska wiedzę i kompetencje z zakresu różnych obszarów, w szczególności funkcjonowania małych i średnich firm wchodzących na międzynarodowe rynki.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • Handlu międzynarodowego
 • Skutecznych działań marketingowych
 • Strategii marketingowych firm wielokulturowych
 • Stosowania technik i narzędzi sprzedaży
 • Zasad przygotowania dokumentacji handlowej
 • Znaczenia różnic międzykulturowych w prowadzeniu międzynarodowego biznesu
 • Międzynarodowego prawa handlowego
 • Logistyki międzynarodowej
 • Międzynarodowych rynków finansowych

 

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 • Budowania i zarządzania  relacjami w środowisku międzynarodowym
 • Analizy i oceny skuteczności działań na rynkach międzynarodowych
 • Negocjacji i mediacji
 • Przygotowania korespondencji biznesowej
 • Identyfikacji czynników ryzyka w handlu międzynarodowym
 • Ograniczania ryzyka w handlu międzynarodowym
 • Organizowania działalności gospodarczej w obrocie międzynarodowym

 

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Marketing międzynarodowy
 • Prawo międzynarodowe
 • Międzynarodowa komunikacja
 • Sprzedaż międzynarodowa
 • Międzynarodowe planowanie marketingowe
 • Budowanie strategii sprzedaży
 • Globalne zachowania konsumenckie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Międzynarodowe metody płatności

Praca

Absolwenci specjalności  International business, trade & marketing, są wszechstronnie przygotowani do pracy w międzynarodowych korporacjach, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, instytucjach zajmujących się międzynarodową współpracą gospodarczą, jak również do pracy w organizacjach o charakterze niekomercyjnym.

Opłaty

Stosunki międzynarodowe  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna

Studia dzienne (stacjonarne)

100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Partnerzy