Inżynieria Internetu Rzeczy

Opis specjalności


Opis specjalności

Internet Rzeczy to przepływ informacji, które pozwalają na inteligentną współpracę wpiętych we wspólną infrastrukturę komunikacyjną sprzętów. I tak, inteligentna lodówka może wykorzystać informacje o miejscu naszego pobytu i zaproponować zakupy. Może też sama zlecić je poprzez spożywczy sklep internetowy i zaplanować dostawę w momencie gdy ktoś będzie w domu. Opaska, która jest w stanie ocenić czy jesteśmy zestresowani wracając z pracy, skomunikuje się z systemem inteligentnego domu, który zadba o odpowiednią temperaturę i włączy uspokajającą nas muzykę, gdy tylko wejdziemy do środka. Z kolei samokierujący się samochód wykorzysta informacje płynące z szeregu rozmieszczonych na mieście czujników, by skierować nas na odpowiednią trasę, którą najszybciej dotrzemy do celu. Lub, gdy wydarzy się wypadek, samochód sam wezwie pomoc, a dzięki przekazanym informacjom, będzie wiadomo co się wydarzyło. (więcej: http://www.komputerswiat.pl/sekcje-specjalne/klikaj-bezpiecznie/zagrozenia/internet-rzeczy-czym-jest-i-jakie-niesie-zagrozenia.aspx).

 

Według danych Cisco do 2023 roku Internet Wszechrzeczy wygeneruje 4,6 bln dol. w sektorze publicznym oraz 14,4 bln w prywatnym. Według IDC [International Data Corporation] do 2019 roku ok. 25% zewnętrznych wydatków państwa będzie przeznaczanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz budowę tzw. inteligentnych miast (Raport: Internet Rzeczy w Polsce, IAB Polska, 2015, https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf

 

Celem ogólnym specjalności Inżynieria Internetu Rzeczy jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania, realizacji, programowania oraz utrzymywania aktywnych systemów informatycznych składających się z dużej liczby urządzeń posiadających zdolność akwizycji i przekazywania dostępnych danych, niezależnie od zmiennych warunków otoczenia. Zagadnieniami poruszanymi w ramach specjalności są metody realizacji i konfiguracji takich urządzeń oraz połączeń między nimi, bezpieczeństwo takich systemów, przetwarzanie i składowanie danych pochodzących z systemu, wreszcie - problematyka zarządzania dużą ilością urządzeń w architekturze rozproszonej.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • projektowania, programowania i wykorzystywania małych układów wykorzystywanych do pozyskania danych z systemów,
 • konstrukcji wykorzystania systemów opartych o platformy Raspberry Pi i Arduino
 • przetwarzania danych cyfrowych i analogowych do sterowania, raportowania i przetwarzania danych,
 •  realizacji, utrzymywania i zabezpieczania architektury systemów opartych platformy Raspberry Pi i Arduino
 • tworzenia urządzeń i systemów inteligentnych, wykorzystujących systemy ESB, sieci bezprzewodowe oraz mechanizmy API do komunikacji z resztą systemu informatycznego, w tym sieci przemysłowych.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 • programowania platform IoT opartych o Raspberry Pi,
 • programowania w języku Python,
 • wykorzystywania usługi GitHub,
 • korzystania z interpretera IPython i notatników Jupyter,
 • korzystania z frameworka Flask.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi
 • Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy
 • Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT
 • Nowoczesne interfejsy HMI
 • Projekt zespołowy - Hackathon w Internecie Rzeczy

 

Certyfikaty

Zakończenie dydaktyki zgodnej z kursami IoT Fundamentals uprawnia do podchodzenia do egzaminu wewnętrznego i uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu IoT Fundamentals.

Praca

Idea Internetu Rzeczy została zaczerpnięta z zastosowań rozproszonych systemów komputerowych w branży logistycznej celem śledzenia usług i towarów. Obecnie systemy tego typu są stosowane w wielu gałęziach działalności biznesowej, naukowej i usługowej. Absolwenci tej specjalności będą mogli być zatrudnieni na stanowiskach związanych z wdrażaniem systemów IoT, ich projektowaniem i nadzorem. Znajdą więc zatrudnienie w przemyśle, systemach automatyzacji procesów wytwórczych i działalnościach związanych ze zdalnym monitoringiem i kontrolą. Powszechne wprowadzenie sieci 5G pozwoli na poszerzenie obszarów zastosowań Internetu Rzeczy a tym samym otworzy nowe perspektywy zatrudnienia dla absolwentów tego kierunku.

Opłaty

Informatyka - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Sprawdź aktualne promocje dla kandydatów na studia

Przejdź na stronę z aktualnymi promocjami dla kandydatów na studia I i II stopnia Promocje

Promocje

Partnerzy

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC