Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Opis specjalności

Absolwenci specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające organizować pracę służb BHP, zarządzać bezpieczeństwem, dokonywać ocen ryzyka, zapobiegać wypadkom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia. Specjalność jest skierowana zarówno do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy, umożliwiając tym samym podniesienie wcześniej nabytych kwalifikacji w tym zakresie, jak również dla osób, które dopiero planują zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy.
 

Ukończenie specjalności pozwala nabyć i pogłębić wiedzę z zakresu:

 • aktualnych rozwiązań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji,
 • prawa pracy i innych aktów prawnych bhp,
 • metod oceny i zwalczania zagrożeń,
 • organizacji pracy służby bhp,
 • fizjologii pracy i ergonomii,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • metod oceny ryzyka zawodowego,
 • elementów psychologii pracy.

 
Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią:

 • zorganizować warunki pracy w sposób gwarantujący bezpieczną i godną pracę,
 • rozwiązywać praktyczne problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • rozpoznać zagrożenia i określić sposoby im przeciwdziałania,
 • komunikować się w sytuacjach kryzysowych,
 • posługiwać się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi w pracy zawodowej.

Absolwent studiów cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Prawo pracy
 • System zarządzania BHP - projektowanie, wdrażanie
 • Metody badania wypadków i chorób zawodowych
 • Audit wewnętrzny systemu zarządzania BHP

Praca

Absolwenci specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy uzyskują kwalifikacje specjalisty ds. BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468) oraz uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 

Absolwenci studiów mogą pracować jako:

 • etatowi pracownicy lub menedżerowie służby bhp: inspektorzy, specjaliści,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego,
 • szkoleniowcy- trenerzy pracowników służb bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych.

 

Mogą ubiegać się o zatrudnienie w:

 • działach BHP,
 • urzędach państwowych,
 • centrach powiadamiania ratunkowego oraz wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej,
 • firmach wdrażających zintegrowane systemy zarządzania,
 • Policji, Agencjach Ochrony, w zakładach produkujących lub wdrażających środki zwalczania zagrożeń.

Opłaty

Logistyka- studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 360 zł 100 zł * 380 zł 380 zł 445 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC