Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie

Opis specjalności

Opis specjalności

Nauka na specjalności inżynieria bezpieczeństwa w transporcie przygotowuje studenta do pełnienia roli skutecznego menedżera bezpieczeństwa w pełni wykorzystującego potencjał usługowy firmy transportowej (kolejowej/drogowej/lotniczej/wodnej/centra logistyczne). Studenci poznają problematykę zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach transportowych, techniki zarządzania ryzykiem i oceny znaczenia zmiany w systemach transportowych. Po ukończeniu studiów absolwent będzie dysponował również umiejętnościami związanymi z bezpiecznym projektowaniem technicznych środków transportu przy wykorzystaniu metody elementów skończonych.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • metod organizacji i zarządzania,
 • podejmowania decyzji kierowniczych,
 • unijnego i krajowego prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa transportu,
 • metody elementów skończonych (MES),
 • wymagań dla obowiązkowych i dobrowolnych systemów zarządzania w transporcie,
 • zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych i analizy zdarzeń transportowych,
 • zasad działania organów nadzorczych i regulacyjnych w zakresie transportu w Polsce i Europie.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 • opracowania i wdrożenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach transportowych,
 • opracowania polityki bezpieczeństwa organizacji,
 • analizy rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie bezpieczeństwa,
 • projektowania środków technicznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych,
 • metod i technik zarządzania ryzykiem,
 • przygotowania i wdrożenia zmian w organizacji,
 • audytowania systemów zarządzania.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Strategie i plany marketingowe organizacji transportowych
 • Systemy zarządzania w transporcie
 • Metody i techniki zarządzania ryzykiem w transporcie
 • Monitorowanie bezpieczeństwa w transporcie
 • Metody numeryczne w projektowaniu (ANSYS, Catia)
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych
 • Działania intencjonalne - Terroryzm
 • Sytuacje kryzysowe w transporcie
 • Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego/drogowego/kolejowego/wodnego

 

Certyfikaty

Absolwenci kierunku transport, specjalności inżynieria bezpieczeństwa w transporcie  będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów:

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 18001
 • Audytora/Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie
 • Audytora/Pełnomocnika Systemu Zarządzania Utrzymaniem w transporcie
 •  
 

Praca

Absolwenci specjalności inżynieria bezpieczeństwa w transporcie są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: pełnomocników, menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym i logistyce, samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność transportową, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem w firmach konsultingowych.

Opłaty

Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 360 zł 100 zł * 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

 

   

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Kształcenie na kierunku Transport odpowiada bieżącym wyzwaniom rynku transportu lądowego i powietrznego. Studenci poznają problematykę organizacji i techniki transportu, zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach transportowych (również na dedykowanych specjalnościach w zakresie bezpieczeństwa i obsługi pasażera w transporcie lotniczym i kolejowym), oraz w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych. Absolwent kierunku Transport w AWSB jest specjalistą łączącym kompetencje techniczne z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Kluczową umiejętnością absolwentów tego kierunku jest zdolność rozumienia i kojarzenia problemów technicznych i organizacyjnych z otoczeniem gospodarczym, dzięki czemu podejmują oni racjonalne decyzje w oparciu o zrozumiałą dla niego wiedzę, nie tylko z zakresu teorii.

 

Dr inż. Aleksander Drzewiecki,
Prezes Zarządu Kolei Śląskich sp. z o.o.

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC