Transport w sytuacjach kryzysowych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

 

Opis specjalności

Celem specjalności transport w sytuacjach kryzysowych jest przekazanie wiedzy
i umiejętności w zakresie prawidłowej diagnozy zagrożeń dla bezpieczeństwa transportu szynowego, drogowego, lotniczego i wodnego w kontekście wystąpienia sytuacji kryzysowej powstałej na skutek zdarzeń i katastrof transportowych, czynników naturalnych lub w wyniku działalności osób trzecich. Dodatkowo celem studiów jest nabycie wiedzy i kompetencji dotyczących efektywnego działania, współdziałania i koordynacji wszelkich służb, a także wszelkich organów i instytucji, w celu sprawnego usunięcia skutków kryzysu. W trakcie studiów uczestnicy nabywają również kompetencje w zakresie wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w sytuacjach kryzysowych. Absolwenci kierunku transport specjalności zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów (np. menagera zarządzania ryzykiem w transporcie), a studia organizowane są we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

 • teorii zarządzania kryzysowego,
 • psychologicznego wymiaru kryzysu,
 • wymagań i zaleceń prawnych,
 • zamówień publicznych w stanach nadzwyczajnych.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające

 • wykorzystania sił i środków w sytuacji kryzysowej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • komunikacji w sytuacjach zagrożeń,
 • negocjacji w sytuacjach zagrożeń,
 • wykorzystania BSP w lotach z widzialnością.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Psychologia w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Zarządzanie ryzykiem - współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa transportu
 • Efektywne wykorzystanie sił i środków w sytuacji kryzysowej
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego

 

 

 

Praca

Absolwenci są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: pełnomocników, menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem w transporcie, samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność transportową, pracowników biur projektowych i przedsiębiorstw transportowych, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny zarządzania inżynierii transportu szynowego i bezpieczeństwem w firmach konsultingowych.

 

Opłaty

Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 360 zł 100 zł * 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy