Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym

Opis specjalności

Opis specjalności

Nauka na specjalności zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym oferuje kształcenie w zakresie społeczno-prawnych podstaw usług, bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa, w tym zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w sektorze bezpieczeństwa powietrznego - zostaną przygotowani do pracy na pokładzie samolotu, ale również w procesie obsługi pasażerów w organizacjach lotniczych.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • unijnego i krajowego prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego,
 • wymagań dla obowiązkowych i dobrowolnych systemów zarządzania w transporcie lotniczym,
 • procedur operacyjnych w lotnictwie,
 • zasad sprawnego postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • savoir-vivre’u,
 • zasad działania organów nadzorczych i regulacyjnych w zakresie transportu lotniczego w Polsce i Europie.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 • obsługi pasażera w transporcie lotniczym,
 • procedur operacyjnych w lotnictwie,
 • zachowania w sytuacjach awaryjnych,
 • metod i technik zarządzania ryzykiem,
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • języków obcych.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego
 • Prawo lotnicze
 • Języki obce
 • Procedury operacyjne w lotnictwie
 • Systemy zarządzania w transporcie lotniczym
 • Metody i techniki zarządzania ryzykiem w transporcie lotniczym
 • Działania intencjonalne - Terroryzm
 • Sytuacje kryzysowe w transporcie
 • Bezpieczeństwo powietrzne
 • Organizacja systemu transportu lotniczego w Polsce
 • Ochrona portu lotniczego i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

 

 

Certyfikaty

Absolwenci kierunku transport, specjalności zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym  będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów:

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

Praca

Absolwenci specjalności zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym  mogą starać się o pracę jako specjaliści pionu bezpieczeństwa, obsługi pasażerów w portach lotniczych i oddziałach organizacji lotniczych w obszarze bezpieczeństwa i obsługi pasażerów oraz stewardzistewardessy

Opłaty

Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 360 zł 100 zł * 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC