Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Opis specjalności

W obecnych czasach jednym z najgroźniejszych zjawisk powodujących często destabilizację ładu społecznego jest terroryzm. Dynamicznie wzrastające zagrożenie terrorystyczne znajduje odzwierciedlenie w konieczności zorganizowania struktur, potrafiących identyfikować zagrożenia i przeciwdziałać aktom terroru, jak również przygotowywać  społeczeństwo w zakresie profilaktyki antyterrorystycznej. Z tych powodów coraz bardziej pożądani na rynku pracy będą specjaliści z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • przejawów i mechanizmów współczesnego terroryzmu,
 • motywów działalności grup terrorystycznych,
 • geografii terroryzmu,
 • profilaktyki zagrożeń terrorystycznych
 • wybranych zagadnień psychologii terroryzmu.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 • identyfikować przejawy i stany zagrożenia terrorystycznego,
 • analizować ryzyko wystąpienia aktu terroryzmu,
 • profilować sprawców aktów terrorystycznych,
 • określać działania zapobiegające aktom terroru,
 • określać działania likwidujące skutki akcji terrorystycznej,
 • współpracować i skutecznie komunikować się z różnymi podmiotami w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Profilaktyka zagrożeń terrorystycznych
 • Analiza ryzyka. Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych
 • Psychologia terroryzmu. Profilowanie sprawców
 • Zarządzanie bezpieczeństwem antyterrorystycznym
 • Taktyka i zasady działań terrorystów
 • Prawo antyterrorystyczne w Polsce i na świecie
 • Cyberterroryzm
 • Zamachy terrorystyczne: studia przypadków
 • Geografia terroryzmu

Praca

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze eksperta w zakresie terroryzmu w jednostkach administracji publicznej, instytucjach zajmujących się analizą zagrożeń i zagadnień związanych z terroryzmem, służbach specjalnych i służbach bezpieczeństwa państwa.

 

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ma podpisane porozumienie z Komendantem Głównym Policji, współpracuje z Śląską Komendą Policji w Katowicach oraz wieloma komendami miejskimi. Uczelnia współpracuje również z Wojskowymi Komendami Uzupełnień. Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton od Security. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

 

 

 
     
     

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC