Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

Opis specjalności

Specjalność bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej kierowana jest do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i osób zainteresowanych tego typu problematyką.

 

Studia przeznaczone są również dla osób, które chcą podjąć zatrudnienie w instytucjach sektora publicznego (np. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy lub Starostwa), a także w sektorze przedsiębiorstw prywatnych.

 

Kwalifikacje i kompetencje absolwenta:

Absolwent specjalności potrafi skutecznie kierować zespołami ludzkimi, podejmować słuszne i trafne decyzje, mające wpływ na minimalizowanie zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo, posiada szeroki zakres tematyczny wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy oraz dokumentacji, będącej podstawą do organizacji systemu zabezpieczania imprez masowych.


Ukończenie studiów I stopnia w znacznej mierze ułatwi zdanie egzaminów do Państwowej Straży Pożarnej.


Wybrane przedmioty:

  • Bezpieczeństwo ludności cywilnej
  • Podstawowe elementy taktyki pożarniczej
  • Organizacja ewakuacji i ratownictwa
  • Wychowanie fizyczne w ochronie przeciwpożarowej
  • Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
  • Sprzęt, urządzenia oraz wyposażenie jednostek i strażaków
  • Działania ratownicze podczas katastrof i awarii

 

Praca

Absolwenci specjalności bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej mogą podjąć zatrudnienie w instytucjach sektora publicznego (np. w Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy lub Starostwa), a także w sektorze przedsiębiorstw prywatnych. Program studiów w pełni przygotowuje absolwenta do realizacji obowiązków, wynikających z zapisów art. 207 Kodeksu Pracy, a odnoszące się do: udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów.

 

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł


* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

W przygotowaniu programu studiów i realizacji kształcenia uczestniczy Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Uczelnia aktywnie współpracuje także z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

   
 

 

 
     
     

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC