Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

Opis specjalności

Specjalizacja dedykowana jest osobom, które w szczególności wiążą, bądź chcą wiązać swoją przyszłość zawodową ze służbą w Policji. Unikalny program studiów, prowadzony we współpracy i pod nadzorem Komendy Głównej Policji daje gwarancję, że realizowane treści pozwalają słuchaczom zdobyć wiedzę niezbędną do pełnienia służby w tej formacji.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 

 • zasad i praktyk działania i współdziałania Policji oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
 • obowiązków, praw i odpowiedzialności policjanta oraz innych funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, w tym odnoszących się do sytuacji kryzysowych,
 • zasad prawa karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • praw człowieka i środków ochrony tych praw,
 • zasad ruchu drogowego i uprawnień służb publicznych w stosunku do uczestników ruchu drogowego.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętność:

 

 • pracy operacyjno-rozpoznawczej jaką wykonuje funkcjonariusz Policji,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby,
 • komunikowania się z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 • profesjonalnego udzielenia pierwszej pomocy,
 • rozważnego stosowania siły fizycznej w samoobronie oraz jako środek przymusu bezpośredniego,
 • posługiwania się podstawowymi rodzajami broni palnej.

 

Dodatkowe informacje:

 

Program kształcenia przygotowany w oparciu o Porozumienie z Komendantem Głównym Policji o realizacji minimalnego zakresu treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego dla Policjantów. Na mocy współpracy absolwenci, którzy zostaną przyjęci do służby w Policji, odbywają krótsze szkolenie podstawowe.

 

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci tej specjalności mogą starać się o przyjęcie do Policji oraz innych służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu), a także pracować w instytucjach pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (Straż Miejska, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, agencje zajmujące się ochroną osób i mienia). Specjalność polecana jest również osobom, które chcą podjąć pracę w jednostkach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym.

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

Wyższa Szkoła Biznesu  w Dąbrowie Górniczej ma podpisane porozumienie z Komendantem Głównym Policji, współpracuje z Śląską Komendą Policji w Katowicach oraz wieloma komendami miejskimi. Partnerem Uczelnia jest również Śląska Grupa Wojewódzkiej Sekcji Polskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA).

Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton od Security. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

Doświadczenia jakie studenci zdobywają dzięki tej współpracy niewątpliwie zaowocują w życiu zawodowym.

 

Centralny Ośrodek Szkolenia

Służby Więziennej w Kaliszu

 

   

Okręgowy Inspektorat

Służby Więziennej

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Studenci tego kierunku poznają zasady i praktyki działania Policji oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne (w tym działania w sytuacjach kryzysowych). Dowiedzą się jakie obowiązki, prawa i odpowiedzialność ma policjant, poznają zasady prawa karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia. Warto podkreślić, że program kształcenia przygotowany jest w oparciu o Porozumienie z Komendantem Głównym Policji o realizacji minimalnego zakresu treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów. Na mocy tej współpracy absolwenci, którzy zostaną przyjęci do służby w Policji, odbędą krótsze szkolenie podstawowe.

 

podkom. Marcin Salwa 
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC