Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa

Opis specjalności

Sytuacje kryzysowe wywołane zarówno siłami natury jak i działalnością człowieka, to dzisiaj jeden z głównych obszarów działania służb zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. Z uwagi na fakt, że zadania z tego zakresu realizują zarówno formacje mundurowe, jak również administracja publiczna i podmioty prywatne wiedza uzyskana przez studenta tej specjalności okaże się przydatna w wielu miejscach pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem wewnętrznym.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 

·        istoty bezpieczeństwa publicznego oraz jego uwarunkowań,

·        identyfikowania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa,

·        procedur zapewniania porządku publicznego,

·        zasad i procedur zarządzania w sytuacjach kryzysowych,

·        komunikacji interpersonalnej w sytuacjach kryzysowych,

·        nowoczesnych technologii informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu kryzysowym,

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

  • identyfikować przejawy i stany zagrożenia bezpieczeństwa publicznego,
  • skutecznie zapobiegać sytuacjom kryzysowym,
  • kierować procesami bezpieczeństwa zarówno w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach,
  • określać działania likwidujące skutki powstałych sytuacji kryzysowych,
  • współpracować i skutecznie komunikować się z różnymi podmiotami w sytuacjach kryzysowych.
  • administrować bezpieczeństwem lokalnym.

 

Dodatkowe informacje:

 

Partner w realizacji programu kształcenia: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach

Praca

 

Perspektywy zatrudnienia:

 

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego w jednostkach administracji publicznej, eksperta w centrach zarządzania kryzysowego, specjalisty ds. procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach, pracownika firm zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa, konsultanta ds. bezpieczeństwa w sztabach kryzysowych, inspektora ds. monitorowania zagrożeń.

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

Partnerem w przygotowaniu i realizacji programu studiów jest Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej w zakresie realizacji studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe współpracuje z instytucjami szczebla centralnego, wojewódzkiego i lokalnego odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. Są to m.in. Komenda Główna Policji, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Jednostka Wojskowa Agata, Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu oraz Wojewódzka Komenda Uzupełnień w Będzinie.

Partnerem Uczelnia są również Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Śląska Grupa Wojewódzkiej Sekcji Polskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA).

Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton od Security. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

Doświadczenia jakie studenci zdobywają dzięki tej współpracy niewątpliwie zaowocują w życiu zawodowym.

 

 

Centralny Ośrodek Szkolenia

Służby Więziennej w Kaliszu

 

   

Okręgowy Inspektorat

Służby Więziennej

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC