Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Opis specjalności

Absolwent kierunku Fizjoterapia w trakcie studiów zyskuje  wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z chorymi cierpiącymi na różne formy upośledzenia czynności narządów ruchu, narządów wewnętrznych i inne niepełnosprawności, umiejętności pozwalające na kształtowanie, przywracanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku oraz kształtowanie tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby uwzględniając jej wiek i rodzaj schorzenia; umiejętności prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych z dziećmi i młodzieżą z wadami postawy ciała, podejmowania współpracy z lekarzami i całym zespołem rehabilitacyjnym w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów procesu usprawniania w tym kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

* - 28.07.2017 r.  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Nauk Stosowanych Akademii WSB uprawnienia do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku fizjoterapia

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

 • wykorzystywania wiedzy z zakresu budowy anatomicznej podstawowych układów, a w szczególności aparatu ruchu człowieka w kontekście jego funkcjonowania,
 • funkcjonowania poszczególnych układów człowieka, zwłaszcza związanych z poruszaniem się, sterowaniem ruchami i wysiłkiem fizycznym,
 • opisu i interpretacji biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu oraz podstawowych wskaźników biochemicznych i ich zmian w efekcie niektórych schorzeń lub wysiłku fizycznego,
 • udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej - zwłaszcza w stanach zagrożenia życia,
 • opisu i analizy czynnościowej prostych i złożonych ruchów człowieka w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeniach układu ruchu,
 • podejścia systemowego i indywidualnego w fizjoterapii.

 

Absolwent dysponuje umiejętnościami:

 • wykonywania podstawowych zabiegów fizykalnych,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki fizykoterapii,
 • wykonywania ćwiczeń leczniczych,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki usprawniania leczniczego,
 • wykonywania zasadniczych zabiegów manualnych; opisu i interpretacji podstawowych technik i metodyki terapii manualnej,
 • wykonywania podstawowych form masażu leczniczego,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki masażu leczniczego,
 • wykorzystywania różnych form aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych.

 

Program studiów składa się z kilku grup przedmiotów:

 • przedmioty ogólnouczelniane, np.: język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, warsztat budowania zespołu,
 • przedmioty podstawowe, np.: anatomia funkcjonalna i prawidłowa , biomechanika, fizjologia ogólna i fizjologia wysiłku, patologia ogólna, kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna, kinezjologia,
 • przedmioty kierunkowe, np.: kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, zaopatrzenie ortopedyczne, metodyka nauczania ruchu,
 • podstawy fizjoterapii klinicznej, np.: w ortopedii i traumatologii, geriatrii, ginekologii, kardiologii, pulmonologii i in.,
 • fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, np.: w  FK w pulmonologii,  w geriatrii, intensywnej terapii, w chirurgii i onkologii, w kardiologii i innych,
 • fizjoterapia w dysfunkcjach narządów ruchu, np.: w ortopedii i traumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii,
 • przedmioty do wyboru, np.: techniki relaksacyjne, psychologia starości, komunikacja i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, psychologia, promocja zdrowia, diagnostyka obrazowa.

 

Warunek przyjęcia na studia

Wypełnione skierowanie i zaświadczenie od lekarza

Praca

Absolwenci kierunku Fizjoterapia znajdują zatrudnienie w przychodniach lekarskich, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych, rehabilitacyjnych palcówkach oświatowo-wychowawczych, medycznych gabinetach odnowy biologicznej, w klubach sportowych.

Dzięki nowoczesnej wiedzy jaką studenci zdobywają w czasie studiów w Wyższej Szkole Biznesu w Dabrowie Górniczej, po ich ukończeniu, są cenionymi specjalistami.

 

Opłaty

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-10 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 394 zł 100 zł * 394 zł 500 zł 500 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 500 zł 500 zł 540 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

 

Partnerzy

 • Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
 • Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
 • Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o., w Tychach
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z.o.o
 • Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
 • ARKA VITAE S.A., Sanatorium Ustroń, Ośrodek Magnolia, Ośrodek Tulipan w Ustroniu
 • Amid PRESTIGE Mikołajczyk&Michoń Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Polanica” w Chrustach k/Zagnańska
 • Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” Sp. z o.o.
 • UNIMED Sp. z o.o.  Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Dąbrowie Górniczej
 • Galen Rehabilitacja Sp. z o. o. w Bieruniu
 • Centrum Rehabilitacji Ortopedyczno-Sportowej „REHA-FORMA” Bielsko - Biała
 • Jurajskie Centrum Medyczne w Zawierciu
 • „AGU-MED” Zakład  Fizjoterapii Centrum Szkoleniowe w Będzinie
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o. w Gliwicach
 • Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
 • ANKRIS  Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe w Słupsku
 • Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mysłowicach

 

   

 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

ajęcia praktyczne na kierunku fizjoterapia w AWSB odbywają się w renomowanych placówkach medycznych, a profesjonalna kadra dydaktyczna lekarzy i fizjoterapeutów – praktyków z wieloletnim stażem zapewniają kształcenie na najwyższym poziomie. Uczelnia posiada profesjonalnie wyposażone laboratoria kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, a nauka anatomii palpacyjnej odbywa się na „żywym” człowieku. Na zajęciach studenci wykorzystują profesjonalny sprzęt do nauki chodu, m. in. egzoszkielet dla pacjentów po urazie rdzenia kręgowego. Pierwsze kroki przygotowujące do zawodu fizjoterapeuty studenci stawiają na szpitalnych oddziałach klinicznych. Ciekawe zajęcia studyjne prowadzone się w wirtualny prosektorium z wizualizacją 3D.

 

dr Krzysztof Czupryna
specjalista fizjoterapii, terapeuta NDT- koordynator ds. fizjoterapii w ośrodku rehabilitacyjno – opiekuńczym w Mysłowicach.

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC