Psychologia w biznesie

Opis specjalności

Celem specjalności psychologia w biznesie jest przekazanie studentom wiedzy psychologicznej, użytecznej w szeroko pojętym świecie biznesu. Program nauczania łączy wiedzę z zakresu psychologii, marketingu i zarządzania.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • psychologii ogólnej i społecznej,
 • psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi,
 • komunikowania się,
 • rozwiązywania konfliktów w organizacji,
 • technik wywierania wpływu na innych,
 • psychologicznych mechanizmów oddziaływania reklamy na jej odbiorców.

 

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

 • ocenić uwarunkowania funkcjonowania człowieka w różnych strukturach organizacyjnych,
 • skutecznie komunikować się i rozwiązywać konflikty w zespole,
 • organizować pracę zespołową,
 • wykorzystywać metodologię stosowaną w psychologii pracy,
 • dokonać oceny wartości i skuteczności oddziaływania przekazu reklamowego.
 • Jest świadomy zastosowania aktualnej wiedzy psychologicznej w różnych sferach ludzkiej aktywności.

Absolwent cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Podstawy psychologii ogólnej i społecznej
 • Psychologiczne aspekty reklamy
 • Techniki wywierania wpływu na ludzi
 • Komunikowanie się i rozwiązywanie problemów w organizacji

 

Szkolenia dla studentów - NLP w biznesie

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej mogą wziąć udział w serii szkoleń NLP w biznesie, w ramach których:

 • nauczą się przełamywać bariery, które stoją na drodze do sukcesu,
 • skutecznie radzić sobie z własnymi irracjonalnymi lękami i oporami,
 • dużo lepiej i efektywniej będą mogli wykorzystywać posiadane umiejętności,
 • nauczą się przekazywać innym informacje w zrozumiały dla odbiorców sposób, nawiązywać lepszy kontakt ze słuchaczami, umiejętnie przekonywać ich do swoich argumentów,
 • nauczą się dostrzegać niewerbalne sygnały informujące o toku myślenia innych ludzi,
 • nauczą się jak analizować swoje doświadczenia z przeszłości na innej płaszczyźnie i wyciągać z nich wnioski, dzięki którym mogą zmienić swoją przyszłość.

 

Praca

Absolwenci specjalności psychologia w biznesie mogą podejmować prace w organizacjach publicznych, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych, agencjach reklamy i PR, m.in. w charakterze negocjatorów, menedżerów ds. komunikacji i organizacji, specjalistów ds. zarządzania personelem, zarządzania marketingiem, reklamą i PR.

 

 

 

Opłaty

Zarządzanie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Realizacja programu kształcenia na tej specjalności odbywa się w partnerstwie z firmą DPM Doradztwo Personalne.

 

Partnerem Akademii WSB w tym zakresie jest również Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu.

 
     
     

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC