Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Opis specjalności

Celem specjalności rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu rachunkowości i polskiego prawa podatkowego, także w kontekście norm i standardów międzynarodowych.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • zasad rachunkowości zarządczej,
 • zagadnień z zakresu rachunku kosztów,
 • zasad sporządzania sprawozdań finansowych
 • zasad prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej,
 • kwestii związanych z postępowaniem podatkowym.

 

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi na:

 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 • przygotowanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych, przygotowania informacji na potrzeby zarządzania.

Absolwent posiada świadomość odpowiedzialności zawodowej.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunek kosztów i wyników
 • Podatki i prawo podatkowe
 • Inwestycje przedsiębiorstw i źródła ich finansowania
 • Rachunkowość w zakresie aktywów rzeczowych
 • Postępowanie podatkowe i kontrolne

 

Certyfikaty

Absolwent studiów I stopnia kierunku zarządzanie (specjalność: rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem) ma możliwość uzyskania certyfikatu CDN OPTIMA. CDN OPTIMA to zintegrowany program do zarządzania i rachunkowości obejmujący cały zakres funkcjonowania małej i średniej firmy. To nowoczesne narzędzie z modułami do prowadzenia pełnej gospodarki magazynowej, sprzedaży, księgowości oraz działu kadr i płac CDN OPTIMA składa się z następujących modułów: Kasa/Bank, Faktury, Handel, Księga handlowa, Płace i kadry, środki trwałe, CRM, Analizy oraz Biuro rachunkowe.

Program CDN OPTIMA otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Oprogramowanie (moduł Kasa/Bank, Księga, Faktury) będzie wykorzystywane na zajęciach "Systemy informatyczne w rachunkowości" na specjalności rachunkowość na kierunkach zarządzanie, ekonomia. Zajęcia są prowadzone w laboratorium komputerowym.

Po zakończeniu zajęć studenci otrzymują certyfikat potwierdzający znajomość praktycznej obsługi modułów księgowych w programie Optima.

Koszt otrzymania certyfikatu dla studenta - 0 zł

Ponadto absolwenci specjalności rachunkowość i podatki otrzymają przygotowanie do uzyskania certyfikatu księgowego do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydawanego przez Ministerstwo Finansów.
 

 

 

 

 

 

 

Praca

Absolwenci specjalności rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem mają możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w przedsiębiorstwie jako: księgowi, pracownicy działów finansowych, zajmujący się finansami firmy oraz pozyskujący środki na jej rozwój, analitycy finansowi, doradcy inwestycyjni, biegli rewidenci (po spełnieniu odpowiednich wymagań).

Na liście opracowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy znalazło się 100 zawodów, które mają "pozytywny trend rozwojowy" czyli zatrudnianych jest w nich coraz więcej osób. Wśród nich znalazły się między innymi: doradca inwestycyjny, doradca podatkowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kredytów, specjalista ds. rachunkowości.

 

 

 

 

 

 

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

 

Realizacja programu specjalności odbywa się w partnerstwie z firmą audytorska „Rewido” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Partnerami Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w tym zakresie są również: PKO BP, Santander Bank, Simple, Kamsoft, TÜV NORD Polska oraz Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu.

 
     
     

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC