Zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis specjalności

Celem specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi jest wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające pracę w działach personalnych przedsiębiorstw i instytucji. Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach
 
Specjalność realizowana pod patronatem najstarszej agencji doradztwa personalnego w Polsce Płd - Doradztwo Personalne Menedżer, co gwarantuje wysoką jakość zajęć w oparciu o doświadczenie praktyków (doradców personalnych, menedżerów HR, konsultantów personalnych). Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi prowadzą praktyce. Po zakończonych zajęciach studenci otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w  warsztatach wydane przez DPM.

Badania przeprowadzone wśród absolwentów specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi pokazują, że 97% absolwentów jest zdecydowanie zadowolona z udziału w zajęciach specjalizacyjnych. Studenci wysoko ocenili:  jakość kształcenia (85%), przydatność wiedzy (100%) i umiejętności (97%). Ponadto pozytywnie studenci ocenili program specjalności, wiedzę specjalistyczną  nauczycieli, umiejętności nauczycieli zainteresowania przedmiotem zajęć. Wśród atutów specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi przede wszystkim studenci podkreślali praktyczny aspekt prowadzonych zajęć, związek specjalności z realnymi problemami biznesowymi i związek specjalności z zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów z zakresu HR.

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:


•    prawa pracy niezbędną do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi,
•    kluczowych psychologicznych uwarunkowań skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi,
•    zasad i metod rekrutowania i selekcji pracowników,
•    zasad rozwoju i doskonalenia kadr, w tym konstruowania programów rozwojowych,
•    zasad motywacyjnego kształtowania wynagrodzeń,
•    instrumentów i narzędzi motywacji pracowników,
•    coachingu i mentoringu jako instrumentów wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Absolwent specjalności potrafi:


•    przeprowadzić rekrutację i selekcję pracowników,
•    zapewnić pracownikom możliwość rozwoju zawodowego poprzez przygotowanie odpowiednich programów rozwojowych/szkoleniowych,
•    zaproponować odpowiedni do sytuacji system wynagradzania pracownika,
•    przygotować skuteczny system motywowania pracowników,
•    prowadzić sesję coachingową.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Diagnoza kompetencji
 • Projektowanie szkoleń
 • Badanie i wykorzystanie w ZZL kultury organizacyjnej
 • Prawo pracy
 • Psychologia kierowania ludźmi

 

Praca

Absolwenci przygotowywani są do pełnienia funkcji:

 • przedsiębiorcy pracującego na własny rachunek i współudziałowca małej lub średniej firmy,
 • menedżera wszystkich szczebli zarządzania w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji,
 • dyrektora służb personalnych, specjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i zarządzania, zatrudnienia i płac oraz planowania,
 • menedżera i specjalisty w firmach doradztwa personalnego, a nawet lidera związkowego i przywódcy różnych organizacji społeczno-samorządowych,
 • asystenta menedżera (prezesa, dyrektora, członka zarządu),
 • projektanta procesów restrukturyzacji.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach doradztwa personalnego, w departamentach zasobów ludzkich, instytucjach pośrednictwa pracy, poradnictwa i szkolenia zawodowego. Ponadto mogą wykonywać zadania mediatorów i ekspertów w negocjacjach pracowniczych.

 

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Realizacja programu studiów odbywa się we współpracy z wiodącymi firmamy consultingowymi i szkoleniowymi. Partnerem merytorycznym specjalności jest firma DPM Doradztwo Personalne.

Realizacja programu studiów odbywa się także w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu oraz Adecco.

     
     

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC