Bezpieczeństwo w transporcie szynowym

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Opis specjalności

Celem specjalności bezpieczeństwo w transporcie szynowym jest przekazanie wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w transporcie szynowym. Zakres merytoryczny studiów obejmuje również zagadnienia projektowania środków technicznych transportu szynowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Po ukończeniu studiów absolwent będzie dysponował również kompletem technik związanych m.in. z przeprowadzaniem analizy ryzyka i oceny istotności zmiany oraz reprezentowaniem w organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem/Utrzymaniem z uwzględnieniem najnowszych wymagań prawnych polskich i europejskich. Student w trakcie studiów będzie miał możliwość uzyskania certyfikatów Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem, utrzymaniem i jakością. Ponadto w trakcie studiów będzie uczestniczył w licznych stażach i praktykach wśród liderów branży kolejowej w Polsce (m.in. PKP Cargo, PKP PLK, DB Schenker). 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

 • unijnego i krajowego prawodawstwa w zakresie transportu szynowego,
 • metody elementów skończonych (MES),
 • wymagań dla obowiązkowych i dobrowolnych systemów zarządzania w transporcie szynowym,
 • zasad badania wypadków kolejowych i sposobu pracy komisji kolejowych,
 • zasad działania organów nadzorczych i regulacyjnych w zakresie transportu szynowego w Polsce i Europie.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające

 • budowę, wdrożenie i prowadzenie systemów zarządzania w transporcie szynowym (SMS, MMS),
 • projektowanie środków technicznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych,
 • audytowanie systemów zarządzania,
 • przeprowadzanie procesu oceny znaczenia zmiany,
 • prowadzenie procesu zarządzania ryzykiem.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Zarządzanie ryzykiem w transporcie szynowym
 • Systemy zarządzania w transporcie szynowym
 • Audytowanie systemów zarządzania w transporcie szynowym
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych na kolei
 • Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa transportu szynowego
 • Metody numeryczne w projektowaniu (ANSYS, Catia)

 

 

Certyfikaty

Absolwenci kierunku transport, specjalności bezpieczeństwo w transporcie szynowym  będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów:

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Audytora/Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie
 • Audytora/Pełnomocnika Systemu Zarządzania Utrzymaniem w transporcie

Praca

Absolwenci specjalności bezpieczeństwo w transporcie szynowym  są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: pełnomocników, menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem w transporcie, samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność transportową, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny zarządzania inżynierii transportu szynowego i bezpieczeństwem w firmach konsultingowych.

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy