Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie i sytuacjach kryzysowych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Nauka na specjalności zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie i sytuacjach kryzysowych przygotowuje studenta do pełnienia roli skutecznego menedżera bezpieczeństwa w pełni wykorzystującego potencjał usługowy firmy transportowej (kolejowej, drogowej, lotniczej, wodnej, centra logistyczne) również w aspekcie postępowania po kryzysie. Studenci poznają tajniki zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach transportowych, techniki zarządzania ryzykiem i oceny znaczenia zmiany w systemach transportowych. Zakres merytoryczny studiów obejmuje również wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w sytuacjach kryzysowych. Absolwenci będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów (np. Audytora/Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie, Audytora/Pełnomocnika Systemu Zarządzania Utrzymaniem w transporcie czy Menagera zarządzania ryzykiem w transporcie). Studia organizowane są we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

 

 • metod organizacji i zarządzania (w tym zarządzania kryzysowego),
 • podejmowania decyzji kierowniczych,
 • unijnego i krajowego prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa transportu,
 • wymagań dla obowiązkowych i dobrowolnych systemów zarządzania w transporcie,
 • zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych i analizy zdarzeń transportowych.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 

 • opracowania i wdrożenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach transportowych,
 • opracowania polityki bezpieczeństwa organizacji,
 • analizy rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie bezpieczeństwa,
 • metod i technik zarządzania ryzykiem,
 • audytowania systemów zarządzania
 • wykorzystania BSP w lotach z bez widzialności.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności

 

 • Systemy zarządzania w transporcie
 • Działania intencjonalne - terroryzm
 • Negocjacje i komunikacja w sytuacji kryzysu
 • Kształtowanie postaw i zachowań w sytuacji o charakterze terrorystycznym
 • Organizacja i funkcjonowanie systemów powiadamiania ratunkowego i centrów zarządzania kryzysowego

 

Praca

Absolwenci specjalności zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: pełnomocników, menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem w transporcie i logistyce, samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność transportową, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem w firmach konsultingowych.

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy